– Det er typisk norske kommuner å være gode på å dele og lære av hverandre. En sammenslåing er en krevende og omfattende prosess. Da er det ekstra viktig å kunne hente inspirasjon og lære av andre som har gått foran, sier administrerende direktør i KS, Lasse Hansen.

KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og forhandlingssammenslutningene har en samarbeidsavtale om å gi støtte for gode prosesser i kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen.

En digital møteplass
- Kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen har også etterspurt digitale arenaer for deling av kunnskap og erfaringer, og vi håper sidene i KS Læring møter behov rundt om i landet, sier Lasse Hansen.

KS Læring er en plattform der kommuner kan dele kurs, arrangementer og annen kunnskap med sine ansatte og med hverandre. Omtrent 150  kommuner og fylkeskommuner bruker KS Læring og stadig kommer flere til.

Til nytte for andre
På KS Læring har vi opprettet «Nye kommuner og fylkeskommuner», en arena hvor alle kan opprette en gratis bruker for å logge seg på, hente kunnskap og dele erfaringer. (Denne arenaen er i hovedsak myntet på kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen.) Her har vi samlet veiledere, presentasjoner, innledninger samt noen eksempler fra de ulike sammenslåingsprosessene. Sidene er inndelt i ulike temaer som  arbeidsgiverspørsmål, lokaldemokrati, kommunikasjon og kulturbygging. De ulike temaene har en kontaktperson i reformteam i KS.

KS Læring er valgt som plattform nettopp fordi kommunene og fylkeskommunene selv kan laste opp og dele saker fra egne nettsider. Det kan være reglement, saker til Fellesnemda, prosjektplaner og annet som kan være til nytte for andre. Det er også mulig å etablere diskusjonsforum og stille spørsmål, og erfaringsvis handler mange av sammenslåingsprosessene om de samme spørsmålene mer eller mindre samtidig.

Vi håper sidene oppfattes som nyttige for nye kommuner, og oppfordrer alle til å dele for å lære av hverandre, avslutter Lasse Hansen.