Teamet er etablert for å koordinere og samle arbeidet KS gjør for medlemmene på dette feltet. 20. juni 2017 ble det inngått en avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS, Unio Kommune, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne Kommune om å gi bistand til kommuner som har vedtatt å slå seg sammen. Formålet er å legge til rette for en god prosess som fremmer involvering og medvirkning frem mot sammenslåingen.

Reformteamet har ansvar for å etablere tilbud til kommuner og fylkeskommuner som vedtar sammenslåing og inviterer kommunene til en seminarrekke. Teamet skal sikre god informasjonsflyt og at kunnskapen bringes inn i interessepolitisk, utviklingsmessig og arbeidsgiverpolitisk arbeid.

Reformteamet består av:

Jorunn Teien Leegaard er fagleder i området Arbeidsliv og leder i Reformteamet.

Eva Lian er seniorrådgiver i område Regioner og nestleder i Reformteamet.

Tina Skarheim er spesialrådgiver i region Buskerud, Telemark og Vestfold. Hun har mye kunnskap om sammenslåingsprosessene i denne regionen. Ta kontakt med Tina om du har spørsmål om stabs- og støttefunksjoner. 

Ole Gunnar Kjøsnes jobber i region Midt-Norge og er daglig leder i Sør-Trøndelag. Kjøsnes har mye kunnskap om sammenslåingsprosessene i Trøndelag. Thea Forsberg er rådgiver i området Arbeidsliv. Ta kontakt med henne om du har generelle spørsmål om sammenslåingsprosessen eller seminarene som arrangeres av KS. 

Lise Spikkeland er spesialrådgiver i lokaldemokrati og etikk. Hun kan hjelpe deg med spørsmål om lokaldemokrati, eierskap og interkommunalt samarbeid. 

Arild Eielsen er prosjektleder for regionprosjektet i KS. Han har bred kunnskap om regionreformen. 

Berit Aarsnes er spesialrådgiver i avdeling Samferdsel, plan og miljø. Ta kontakt med Berit om du har spørsmål om sammenslåingsprosesser for fylkeskommuner. Hallvard Hoen er spesialrådgiver i digitalisering. Ta kontakt med Hallvard om du har spørsmål om digitalisering og utvikling.

Une Tangen er seniorrådgiver i området Forskning, innovasjon og digitalisering. Une er behjelpelig om du har spørsmål om innovasjon og kulturbygging i en sammenslåingsprosess. 

Marianne Fromreide er kommunikasjonsrådgiver i KS. Marianne kan hjelpe deg videre om du har spørsmål om kommunikasjon og kulturbygging i en sammenslåingsprosess. 

Ta kontakt!