Nye Sandefjord kommune er på mange måter en frontløper i kommunereformen. 23. august lanserte KS en ny rapport med lærdom fra sammenslåingsprosessen. På basis av rapporten utarbeidet KS en samling gode råd til andre kommuner som står foran tilsvarende oppgaver.


Gunn Marit Helgesen pekte ut flere områder hun mener må prioriteres i en sammenslåingsprosess. I idéheftets første avsnitt er de viktigste rådene oppsummert. Alle foto: KS

Den nye kommunen Sandefjord, som tidligere besto av Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner, så dagens lys 1. januar i år. Datoen markerte avslutningen på en forholdsvis rask og krevende sammenslåingsprosess og starten på det som i dag er en større og mer ressurssterk kommune. 

KS har vært opptatt av at erfaringene og lærdommen fra Sandefjord fram til nå skulle dokumenteres for å sikre andre kommuners mulighet til å dra nytte av erfaringene. I rapporten, som er utarbeidet av Telemarksforskning og Deloitte, redegjøres det for hva andre kommuner kan ta lærdom av. 

Rapporten ble presentert av forsker Bent Aslak Brandtzæg fra Telemarksforskning.

Forsker Brandtzæg ved Telemarksforsking kommenterte de enkelte fasene i sammenslåingsprosessen og hva man til enhver tid bør legge vekt på.

Forberedte kommentarer fra Sandefjord kommune ved ordfører Bjørn Ole Gleditsch, rådmann Gudrun H. Grindaker, hovedtillitsvalgt Roar Gunnulfsen og opposisjonsleder Hilde Hoff Håkonsen. I tillegg hadde også tidligere ordfører i Stokke kommune, Erlend Larsen, og tidligere ordfører i Andebu kommune, Bjarne Sommerstad, korte kommentarer. Fagsjef hos fylkesmannen i Vestfold, Petter Lodden, ga også en kommentar. 

Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, la i sin kommentar vekt på at "vakuumperioden" kunne vært kortere dersom man hadde satt en intern prosjektleder i sving så snart nødvendige vedtak var gjort. Eventuelt i påvente av at ny rådmann kom på plass. Han var også opptatt av at man raskt må vise synlige resultater, for eksempel i form av nye investeringer som uten sammenslåing ikke hadde kommet i stand. På informasjonsområdet hadde Sandefjord stor nytte av samarbeid med lokalavisen.
Sammenslåing er ikke for pingler. En elefant må spises bit for bit. Gudrun H. Grindaker, rådmann i nye Sandefjord kommune

Hovedtillitsvalgt Roar Gunnulfsen minnet om at manglende ivaretakelse av ansatte i prosessen kan føre til tap av tid og kompetanse. Dette i tillegg til økt risiko for slitasje som kan føre til helseproblemer og manglende motivasjon for dem som skal sette visjonene ut i livet.
Vi må aldri undervurdere betydningen av følelser når noen må vike plass. Det går ikke an å utrede seg til en sammenslåing. Den må jobbes ut i fellesskap mellom ledere, ansatte og folkevalgte. Fylkesstyreleder i KS Vestfold, Hilde Hoff Håkonsen