Konferansen er en del av prosjektet Fremtidens lokaldemokrati. Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for arbeidet som skjer lokalt med å utforme lokaldemokratiet i de nye kommunene.

Konferansen i prosjektet går av stabelen i Trondheim tirsdag 25. september og onsdag 26. september. Konferansen vil presentere både praktiske erfaringer og variasjoner av kommunemodeller på lokaldemokratiområdet, fra inn- og utland. I tillegg blir det spennende foredrag med ny kunnskap om utviklingen av lokaldemokratiet.

Her blir det også mulighet til å treffe og utveksle erfaringer med andre kommunefolk som jobber med å utvikle lokaldemokratiet.

Målgruppen for konferansen er lokalpolitikere og representanter fra administrasjonen i kommunen med ansvar for lokaldemokratiarbeidet. Kommunen kan også invitere med seg representanter fra sivilsamfunnet. Departementet dekker kostnader for inntil syv personer fra hver nye kommune, både for overnatting og deltakelse.