KS arrangerte seminaret i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Unio, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne  Kommune. Målet med seminaret var å gi kunnskap og legge til rette for erfaringsdeling for gode prosesser som fremmer involvering og medvirkning frem mot sammenslåingen.

Denne gangen ble det lagt opp til flere parallelle sesjoner med fokus på læring og deling på tvers av fylkeskommunene. Noen av temaene var:

  • Politisk organisering
  • Medvirkning og arbeidsmiljø i omstillingsprosessene
  • Digitalisering - kompetanse og gevinstrealisering
  • Adm. organisering, kommunikasjon og bygging av felles organisasjonskultur
  • Fra prosjektorganisering til oppstart og drift tidlig fase ny fylkeskommune

Invitasjonen ble sendt til fylkeskommuner som har blitt vedtatt sammenslått av Stortinget våren 2017.

Målgruppen for tilbudet var folkevalgte, representanter blant topplederne, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, samt prosjektledere for sammenslåingsprosessen.

Det ble lagt vekt på lokale løsninger og lokal forankring av arbeidet med sammenslåingen og at folkevalgte, administrasjonen, tillitsvalgte, vernetjeneste og medarbeidere skal delta i arbeidet med å bygge ny fylkeskommune.

KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i arbeidslivet har inngått samarbeidsavtale om oppfølgingstilbud til kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er programeier. KS har ansvaret for den praktiske gjennomføringen.