Til hovedinnhold

Måling, kartlegging og analyse av bærekraft

For å vite om vi er på rett vei, må vi kjenne status og vite hva vi måler

Artikler

SISTE OM BÆREKRAFTSMÅLENE

Foto: Shutterstock, afotostock

Nettverkssamling 14.–15. november 2023

Bærekraftsnettverket inviterer til nettverkssamling 14.-15. november 2023 (lunsj til lunsj) i Kommunenes Hus i Oslo.

Foto: Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter

KRONIKKER

Med store beløp følger stort ansvar

Gode løsninger krever ambisiøse og risikovillige offentlige innkjøpere, og det krever ambisiøse og løsningsorienterte bedrifter. Men det skjer ikke av seg selv.

Foto: CEMR

KS deltar i FN-toppmøte om bærekraftsmålene

I dagene 10.–20. juli møtes stats- og andre toppledere fra hele verden i New York på FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene (HLPF). Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, er med i Norges delegasjon.

Foto: Mostphotos

Perspektivet på sirkulærøkonomi må omfatte hele økonomien

Under møtet i Topplederforum for bærekraftsmålene 26. mai var sirkulærøkonomi tema. Som oppfølging har KS i samarbeid med Forum for utvikling og miljø (ForUM) og Circular Norway utarbeidet innspill til regjeringens handlingsplan for sirkulærøkonomi.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høyringssvar om reisemål for ei berekraftig framtid

KS støttar intensjonane i «NoU 2023:10 Leve og Oppleve» og vil bidra slik at kommunesektoren vert sett i stand til å sette måla ut i livet. KS gir i det følgande vurderingar og innspel på tilrådingane i NoU'en. I tillegg lanserer KS eit eige forslag.

Foto: KS

Vi jobber best med bærekraft sammen med andre

De fleste kommuner har ambisjoner og ønsker om å bruke FNs bærekraftsmål som innramming og språk før nødvendig plan, innovasjon- og endringsarbeid. Alle med erfaring vet også at det er mye å hente på å gjøre dette sammen med andre kommuner.

Les flere artikler

KONTAKT