Les mer om hvordan du søker her.

Lenkeblokk Icon Søknadsrutine for prosjektmidler (PDF)

Bærekraftsnettverket har besluttet å sette av kr 600.000,- som medlemmene kan søke på for å fremme samarbeidsprosjekter om bærekraftig samfunnsomstilling på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå i Norge. Vi tar imot søknader gjennom hele året. Man må rapportere på midlene man har fått innen 1. november samme år.

Vi håper at disse midlene vil bidra til å øke samarbeid mellom medlemmene våre, og øke takten på omstillingen som er nødvendig for å nå bærekraftsmålene innen 2030.