Les mer

Lenkeblokk Icon Handlingsplan 2024-2025

Bærekraftsnettverket har nettopp vedtatt sin nye handlingsplan for 2024-2025. Hovedmålet vårt er å sette fart på bærekraftig samfunnsomstilling, og bidra til å oppnå bærekraftsmålene innen 2030. Handlingsplanen viser hvordan vi som nettverk har tenkt å jobbe for dette de neste to årene.

Praktisk og forståelig støtte

Vi har nedsatt ulike arbeidsgrupper som alle har fått oppdrag i handlingsplanen. Felles for alle arbeidsgruppene er at de skal utarbeide ulike arbeidspakker som vil komme både medlemmene våre og hele kommunal sektor til gode. De vil søke samarbeid med andre aktører der det er naturlig.

Alle verktøy og kommunikasjon ut skal være klarspråklige. Eksempler på slike arbeidspakker er:

  • Anbefalinger for forankring av bærekraftsmålene i plan- og styringssystem
  • Samarbeide med KS om utviklingen av nytt kurs om målkonflikter i bærekraftsarbeidet på KS-Læring
  • Samarbeide med KS om å utvikle temadager om bærekraft i folkevalgtprogrammet
  • Anbefalinger knyttet til bruk av taksonomien (KS/SSB)
  • Belyse god praksis på innbyggerinvolvering

Mer kraft i bærekraft

Bærekraftsnettverket har satt av kr 600.000,- i en prosjektpott som medlemmene kan søke på for felles prosjekter. I tillegg ønsker nettverket å øke sin medlemsmasse i tiden fremover, samt å øke deltakerantallet på Bærekraftsfredagene våre. Vi gjør dette for å øke farten på samfunnsomstillingen, spre kunnskap om bærekraftsmålene og god praksis, og få til enda mer kunnskapsdeling på tvers. Vi har også fått oss egen profil på Facebook og LinkedIn, og vi setter stor pris på enhver som bidrar med å like og dele innholdet vårt. Dette er bare noen få av mange måter vi vil sette mer kraft i bærekraftsarbeidet i 2024 og 2025.