Dette er ganske unikt, og vi har høye forventninger til resultatene dette kan skape

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Voluntary Subnational review

Lenkeblokk Icon Voluntary Subnational review

I dagene 6.–15. juli møtes stats- og andre toppledere fra hele verden digitalt i FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene (HLPF).  Sammen med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup presenterte KS-leder Bjørn Arild Gram det norske samarbeidet under arrangementet «Going Local» 8. juli. Se innslaget under. 

Norge leverer i år en nasjonal rapport til FN (Voluntary National Review/VNR) om arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål. Regjeringen har besluttet at regionalt og lokalt bærekraftsarbeid skal være et fokusområde i rapporteringen. Etter avtale med regjeringen har KS bidratt med et eget kapittel om kommunesektorens arbeid med FNs bærekraftsmål og hvordan sektoren ligger an til å nå målene.

Vekker oppmerksomhet

- Samarbeidet mellom kommunesektoren og statlige myndigheter om bærekraftsarbeidet og denne rapporten vekker internasjonal oppmerksomhet, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

KS inngår i Norges delegasjon til FN-toppmøtet og er aktivte bidragsytere under flere av arrangementene, både som del av hovedprogrammet og under sidearrangementer. I arrangementet 8. juli var KS og KMD invitert til å presentere erfaringene fra Norge og betydningen av et godt samarbeid mellom forvaltningsnivåene.

Få land

Det er hittil få land i verden som har rapportert om kommunesektorens innsats, selv om mye av arbeidet må gjøres lokalt for å nå FNs 17 bærekraftsmål og 169 delmål innen 2030. Ingen land samarbeider slik som myndighetene i Norge gjør.

Som grunnlag for bidraget til den nasjonale rapporten har KS og medlemmene gjennomført en kartlegging av status i kommunesektorens arbeid. I en egen rapport fra KS til FN (Voluntary Subnational Review,VSR) synliggjøres kommunesektorens betydning for å nå bærekraftsmålene.   

Styrke samarbeid

KS skal bruke rapporten for å styrke samarbeid på tvers av forvaltningsnivå, intensivere støtten til kommunesektorens arbeid med bærekraftsmålene og dele god norsk praksis både nasjonalt og internasjonalt. Som et første steg i dette arbeidet har KS og regjeringen inngått en politisk samarbeidsavtale om arbeidet med innovasjon og bærekraftsagendaen. Avtalen omfatter konkrete handlingspunkter som vil gjøre det mulig å gå raskt fra kunnskap til felles handling.

Avtalen sikrer at vi kan omsette kunnskapen fra både den nasjonale rapporten og vår egen kartlegging til felles handling på tvers av forvaltningsnivåene. Dette er ganske unikt, og vi har høye forventninger til resultatene dette kan skape, sier Bjørn Arild Gram.