Bærekraftsnettverkets hovedmål er å bidra til å sette fart på bærekraftig samfunnsomstilling.

Det er mange vanskelige ting samfunnet vårt må jobbe med for å nå bærekraftsmålene. Det finnes mye smart som beskriver både utfordringene og mulige løsninger. En stor utfordring er at mye av dette ikke er skrevet klart nok, og informasjonen blir ikke alltid forstått av dem som trenger den.

Dette ønsker Bærekraftsnettverket å gjøre noe med.

I vår nye handlingsplan for 2024-2025 står det at all kommunikasjon ut skal være basert på klarspråk-prinsippene.

Her finner du mange gode verktøy som kan inspirere deg til å skrive om bærekraft med et klart språk: 

  • 10 sjekkpunkter for klart språk
  • Prinsipper for et inkluderende og klart språk, med eksempler
  • Verktøy for brukerinvolvering i kartleggingen av hvor klarspråklig tekstene dine er
  • Verktøy for klarspråk i digitalt innhold
  • med mer!

 Klart språk i kommunesektoren - KS