Bærekraftsmålene og KS’ arbeid

Samarbeid er nøkkelen for KS' arbeid med bærekraftsmålene.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Fordi bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en helhetlig tilnærming til framtidig oppgaveløsing på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Bærekraftskurs på KS Læring

Bærekraftskurs på KS Læring

Her finner du lenke til gratis bærekraftskurs på KS Læring. Kurset gir en innføring i hva bærekraftig utvikling er i Norge, og viser gode eksempler på bærekraftsarbeid fra ulike kommuner og fylkeskommuner.

Gratis bærekraftskurs til alle kommuner og fylkeskommuner

PRESSEMELDINGER

Gratis bærekraftskurs til alle kommuner og fylkeskommuner

KS markerer FN-dagen 24. oktober med å lansere et bærekraftskurs, som blir gratis tilgjengelig for norske kommuner og fylkeskommuner.

Følg de politiske «dypdykkene» på KS’ landsstyremøte

Følg de politiske «dypdykkene» på KS’ landsstyremøte

Bærekraftig arealbruk, energipolitikk og kommunenes inntektssystem er de tre politiske temaene som KS’ landsstyre skal dykke ekstra dypt ned i på møtet fredag 11. november. Disse sakene vil bli strømmet, slik at alle kan følge dem.

Vektlegger kommunal sektor for å nå bærekraftsmålene

Vektlegger kommunal sektor for å nå bærekraftsmålene

- Jeg er svært fornøyd med at kommunesektorens innspill til regjeringens handlingsplan for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 er godt ivaretatt, og at kommuner og fylkeskommuners viktige rolle i arbeidet vektlegges så sterkt i planen, sier KS’ styreleder.

Hvordan jobber kommunesektoren med bærekraftsmålene?

Hvordan jobber kommunesektoren med bærekraftsmålene?

Kommunesektoren arbeider bredt med FNs bærekraftsmål. Her kan du lese om kommuner og fylkeskommuner som var tidlig ute og er langt framme.

Meld deg på neste Bærekraftsfredag!

Registrer e-postadressen din her, så sender vi deg en invitasjon neste gang vi arrangerer Bærekraftsfredag.

SISTE OM BÆREKRAFTSMÅLENE

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT