Til hovedinnhold

Bærekraftsmålene og KS’ arbeid

Samarbeid er nøkkelen for KS' arbeid med bærekraftsmålene.

Artikler

Les mer om bærekraft

Foto: Shutterstock, afotostock

Nettverkssamling 14.–15. november 2023

Bærekraftsnettverket inviterer til nettverkssamling 14.-15. november 2023 (lunsj til lunsj) i Kommunenes Hus i Oslo.

Foto: CEMR

KS deltar i FN-toppmøte om bærekraftsmålene

I dagene 10.–20. juli møtes stats- og andre toppledere fra hele verden i New York på FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene (HLPF). Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, er med i Norges delegasjon.

Foto: Mostphotos

Perspektivet på sirkulærøkonomi må omfatte hele økonomien

Under møtet i Topplederforum for bærekraftsmålene 26. mai var sirkulærøkonomi tema. Som oppfølging har KS i samarbeid med Forum for utvikling og miljø (ForUM) og Circular Norway utarbeidet innspill til regjeringens handlingsplan for sirkulærøkonomi.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høyringssvar om reisemål for ei berekraftig framtid

KS støttar intensjonane i «NoU 2023:10 Leve og Oppleve» og vil bidra slik at kommunesektoren vert sett i stand til å sette måla ut i livet. KS gir i det følgande vurderingar og innspel på tilrådingane i NoU'en. I tillegg lanserer KS eit eige forslag.

Foto: KS

Vi jobber best med bærekraft sammen med andre

De fleste kommuner har ambisjoner og ønsker om å bruke FNs bærekraftsmål som innramming og språk før nødvendig plan, innovasjon- og endringsarbeid. Alle med erfaring vet også at det er mye å hente på å gjøre dette sammen med andre kommuner.

Foto: Mostphotos

Velkommen til GrønnPraksis 23

GrønnPraksis er en nasjonal arena som løfter frem eksempler på hvordan bærekraftig omstilling gjøres i praksis. Konferansen i Kristiansand 6.-7. juni skal bidra til samfunnsendring ved hjelp av erfaringsdeling og utvikling av gode tiltak og idéer.

Les flere artikler

KONTAKT