Bærekraftmålene

FN anslår at så mange som to tredeler av bærekraftsmålene kun kan nås gjennom lokal og regional handling.Fra lanseringen: Stig Rune Kroken (Kommunedirektør Krødsherad kommune), Bjørn Sjøvold (Regiondirektør KS Viken), Tina-Irene Amundsen (Leder bærekraftig samfunnsutvikling, BDO) Anne Romsaas (Fagsjef FNs bærekraftsmål KS), Gustav Weiberg-Aurdal (Seniorrådgiver KS Viken), Line Begby (Bærekraftskoordinator Viken fylkeskommune) og Siv Henriette Jacobsen (fylkesrådsleder Viken fylkeskommune)

Det digitale bærekraftskurset ble i utgangspunktet utviklet av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO for Viken fylkeskommune. Det er en tilpasset, nasjonal versjon som nå er gratis tilgjengelig på KS sin e-læringsplattform for kommuner og fylkeskommuner.

Gratis bærekraftskurs

Les mer om kurset "Vis vei for bærekraftig utvikling" på KS' e-læringsplattform for kommuner og fylkeskommuner.

Både de med og uten erfaring med å jobbe med bærekraft vil ha nytte av kurset. Målet er å skape en felles forståelse for kommunesektorens bidrag til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål, og tilrettelegge for målrettet arbeid og implementering av målene i norske kommuner og fylkeskommuner.

Lenkeblokk Icon Les pressemeldingen "Gratis bærekraftskurs til alle kommuner og fylkeskommuner"