Til hovedinnhold
Tørn

Veileder 2 - Ny organisering av arbeidet og arbeidstiden

Denne veilederen er laget for å hjelpe kommuner med å utvikle ny organisering av arbeidet og arbeidstiden - for å gå fra ord til handling i heltidskulturarbeidet.

Tørn – sammen om fremtidens helse og omsorg

Det er bred enighet om å oppnå heltidskultur i helse- og omsorgssektoren.
Det krever en varig endring der flertallet av medarbeiderne har store og hele
stillinger for å sikre kontinuitet i tjenestene.


Det handler om mer enn å lage turnuser med hele stillinger.
Vi må tenke nytt om organisering av arbeidet og arbeidstiden for å sikre brukere
og pasienter kvalitet, kompetanse og trygghet gjennom hele døgnet, uka og året.


Denne veilederen er laget for å hjelpe kommuner med å utvikle ny organisering av
arbeidet og arbeidstiden. Den inneholder metodikk for prosesser og nyttige verktøy
for alle faser – fra forankring og rigging av utviklingsarbeidet til konkret å
jobbe med metodikken tjenestestyrt bemanningsplanlegging.

KONTAKT