Til hovedinnhold

Samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner

Jobbvinner utvikler rekrutteringstiltak i samarbeid med kommuner og utdanningsinstitusjoner.

Artikler

Foto: Privat

Kommunen er en fullverdig praksisarena for studenter i medisinsk sykepleie

Jobbvinner og Nord Universitet samarbeider om et prosjekt hvor sykepleiestudentene har praksis i medisinsk sykepleie i kommunale helsetjenester. Studietilbudet i dette prosjektet er 4-årig, samlingsbasert og med stor grad av digital undervisning.

Foto: Illustrasjon fra veilederen

Ny veileder om praksis i medisinsk sykepleie

Kommuner kan styrke rekrutteringen og fagmiljøene ved å tilby sykepleiestudenter medisinsk praksis. En ny veileder viser hvordan det kan gjøres.

Foto: Jobbvinner

Studentovertakelse i hjemmebaserte tjenester

Flere studier viser at erfaringer fra studentenes praksis påvirker hvor studenter kommer til å søke jobb etter endt utdanning.

Foto: Mostphotos

Medisinsk studentpraksis i kommunale helsetjenester

Sammen med Nord Universitet har Jobbvinner startet opp et prosjekt om praksis i medisinsk sykepleie i kommunenes helse- og velferdstjenester. Praksis fungerer som kommunens utstillingsvindu som fremtidig arbeidsplass for studenter.

Foto: Veileder

Ny veileder: Slik får sykepleierstudenter et godt førsteinntrykk

En god praksisperiode kan få sykepleierstudenter til å fortsette å jobbe i kommunen. Nå forteller en ny veileder i Jobbvinner-prosjektet hvordan det kan gjøres.

Foto: KS

Mal for velkomsthefte

Et velkomstheftet kan være ett av flere tiltak for å skape kvalitet i praktiske studier for elever, lærlinger og/eller studenter.

Foto: Jobbvinner, KS

Praksismodellen som synliggjør sykepleieprofesjonen

I Agder får sykepleierstudenter delta i utprøving av en ny praksismodell. «Vi ønsker at studentene skal utvikle positive holdninger til kommunehelsetjenesten som fremtidig arbeidsplass», sier prosjektleder Ellen Dahl Gundersen.

Foto: Jobbvinner, KS

Praksis i medisinsk sykepleie på sykehjem – er det mulig?

Korttidsavdelingen på Trysil sykehjem tilbyr noe så sjeldent som praksis i medisin for 2. års sykepleierstudenter. For personalet ved avdelingen har dette blitt et faglig løft. Og ikke nok med det – avdelingen mottok Sykepleieprisen for beste praksisplass

KONTAKT