Samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner

Jobbvinner utvikler rekrutteringstiltak i samarbeid med kommuner og utdanningsinstitusjoner.

KONTAKT