Behovet for helsepersonell i kommunenes helse- og omsorgstjenester vokser i takt med aldringen i befolkningen.

Jobbvinner er et samarbeidsprosjekt for å rekruttere, beholde og utvikle sykepleiere og helsefagarbeidere i kommunene.

– Målet er å gi studenter og lærlinger en så god praksisperiode i kommunen at de får lyst til å fortsette å jobbe her når de er ferdig utdannet, sier KS’ prosjektleder Eli Sogn Iversen.

Her kan du lese hele veilederen:

Lenkeblokk Icon Veileder studentpraksis

Pilot i Agder

I første fase av Jobbvinner-prosjektet, 2017-2020, ble det gjennomført piloter i flere kommuner.

I Agder deltok 90 studenter i tiltak som ble prøvd ut i Arendal og Kristiansand, sammen med veiledere fra kommunene og utdanningsinstitusjonen. Studenter uttrykte her positive holdninger til omsorgssentre, og flere enn tidligere valgte å søke studentstillinger etter praksisperioden.

Erfaringene er blitt oppsummert i et forsknings- og utviklingsprosjekt, ledet av Ellen Dahl Gundersen ved Universitetet i Agder.

– Resultatet er praksismodellen Trippel P og en ny skriftlig veileder – som kommuner og utdanningsinstitusjoner kan bruke i studentpraksis, sier Iversen.

Begge kommunene fortsetter å bruke modellen etter pilotperioden, på flere institusjoner.

Praksismodellen Trippel P

Dette er de tre P-ene i modellen:

  1. Praksis i par: To studenter går sammen i «tospann» og bruker hverandre som læringspartnere.
  2. Profesjonsrettet fordypning: Fag- og fordypningstid er et ukentlig fast møtepunkt for studentgruppen på praksisstedet.
  3. Pedagogisk møteplass: Veiledning, erfaringsdeling og informasjonsutveksling er samlinger for veiledere på praksisstedet og for praksislærer.

Den skriftlige veilederen svarer på hvem som gjør hva, hvordan og når. For å lykkes, må alle aktører bidra. Det må planlegges for gode praksisperioder, og det må settes av tid i en hektisk hverdag.