Mal velkomsthefte

Mal for velkomsthefte for elever, lærlinger og studenter

Lenkeblokk Icon Last ned her!

I mange av Jobbvinnerpilotene har vi erfart at elever og studenter som opplever kvalitet når de er i praksis i kommunale helse- og velferdstjenester, gjerne søker seg tilbake til praksisstedet som ferdig utdannet helsepersonell. Å bli tatt godt imot når man kommer som ny og at ledelse og veiledere er forberedt er viktig. Når nødvendige tilganger og praktiske forhold er på plass er dette ett av flere tiltak som vil påvirke opplevelsen av kvalitet i positiv retning.

Flere kommuner har utarbeidet et velkomsthefte som deles ut til elevene, lærlingene eller studentene før de kommer eller første dag i praksis. Heftene har ofte mye praktisk og nødvendig informasjon og de har blitt godt mottatt.

Last ned mal på velkomsthefte du som skal ta imot elever, lærlinger eller studenter kan bruke. Her er det klipp og lim som gjelder! Last det ned, fyll inn riktige opplysninger, lim inn relevant informasjon fra din virksomhet/ kommune, klipp bort det du mener ikke er nødvendig!

Lykke til med elevene, lærlingene og studentene!

Følg oss på Facebook