Å tilby praksis i medisinsk sykepleie i samarbeid med utdanningsinstitusjonene kan gi små og store kommuner nye muligheter. Kommunene får vist seg frem som en faglig interessant arbeidsplass med mange spennende arbeidsoppgaver. Det vil styrke fagmiljøet og mulighetene for å rekruttere sykepleiere.

Lenkeblokk Icon Les den nye veilederen her

I hovedsak foregår medisinsk og kirurgisk praksis i spesialisthelsetjenesten. Samhandlingsreformen har ført til kortere liggetid på sykehus enn tidligere. Pasientene overføres raskere til kommunehelsetjenesten, og de har ofte komplekse sykdomstilstander som krever avansert medisinsk behandling.

Styrker fagmiljøet

Et tilbud om praksis i medisinsk sykepleie vil styrke hele fagmiljøet for sykepleiere som jobber i tjenesten. Ledere og ansatte må sette seg godt inn i studentenes læringsutbytte, holde seg faglig oppdatert, samarbeide tett med utdanningsinstitusjonen og bidra til faglige diskusjoner på arbeidsplassen. Jobbvinner-prosjektet har erfart at veilederne til studentene synes oppgaven er svært givende og faglig utviklende.  

Studenter i praksis er en av de viktigste rekrutteringsarenaer for helsetjenestene. Sykepleiestudenter som har hatt en god praksisopplevelse søker seg ofte tilbake til arbeidsplassen som ferdig utdannet sykepleier. Når studentene blir godt mottatt, får jobbe med læringsmålene, blir innlemmet i arbeidsmiljøet og opplever mestring og trygghet, vil praksisstedet oppleves som en attraktiv arbeidsplass.

Samarbeid om veileder

Den nye veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom høgskolelektor Ingrid Vesterås ved Høgskolen i Innlandet, sykepleierne Linda Carolin Myrvold og Stian Westgård i Trysil kommune og Jobbvinner.

Jobbvinner håper at veilederen vil inspirere og støtte kommuner som ønsker å tilby praksis i medisinsk sykepleie. Med god planlegging og gjennomføring i samarbeid med utdanningsinstitusjonen, vil studentene i kommunen ha like godt læringsutbytte som studenter i spesialisthelsetjenesten.