Dersom kommunen (eller virksomheten) har avtale om bruk av SvarUt, kontakter kommunen KS for å få opprettet mottakersystemet for kommunen i SvarInn. Kommunen kan da selv konfigurere systemet.

Kommuenen vil vanligvis også kontakte leverandøren av sak/arkivsystemet som skal motta posten. I en del tilfeller vil det være naturlig at leverandøren bistår når sak/arkivsystemet skal knyttes til SvarInn.

Primært brukes Mottaksservice til å automatisere nedlasting og import av forsendelser direkte i sakssystemer. 

 

 

Mottaksservice gir mulighet for å laste ned sensitive forsendelser. Dette betyr at mottaker må legge inn sitt offentlige sertifikat i SvarUt, og bruke sin private nøkkel til å dekryptere forsendelsesfilene som blir lastet ned. Alle forsendelser blir sendt på denne måten, uavhengig av om forsendelsen er nivå 3 eller 4.

Avtalen med KS om bruk av SvarUt inkluderer også bruk av SvarInn.