For å sikre at varselet om post kommer riktig frem, er det viktig å oppdatere kontaktinformasjonen. For virksomheter er det også viktig at saksbehandlerne som skal åpne posten i Altinn, har rettigheter til dette.

Får du post til deg som privatperson?
For å få post fra det offentlige må du være registrert i kontaktregisteret. Det er også viktig at du holder dette oppdatert. Du kan også velge Digipost eller e-Boks som postkasse for post fra det offentlige.
Les mer om dette her. 

Representerer du en virksomhet?
I virksomheter er det den personen som har funksjonen som "daglig leder" som oppdaterer kontaktregisteret i Altinn. Det er da vanlig å legge inn e-postadressen til postmottaket for e-post fra Altinn.
Les mer om kontaktinformasjon hos Altinn.

Kan du ikke åpne posten til virksomheten?
For å åpne post fra kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter som benytter SvarUt, må den som skal åpne posten, ha rettigheter til det. Det gjør daglig leder ved å tilordne rollen "Post/arkiv" til de saksbehandlerne som skal kunne åpne post i Altinn. (Tidligere ble rollen "Kommunale tjenester" benyttet til dette. Den rollen gir fremdeles tilgang til å åpne post, men kun fra kommuner og fylkeskommuner.)
Les mer om roller og rettigheter hos Altinn

Hvordan få tilgang til post med sensitive opplysninger i Altinn?
Hvis virksomheten mottar post med sensitive opplysninger (f.eks. helseopplysninger, barnevernssaker o.l), må dere sørge for at kun ansatte med tjenstlig behov får se innholdet.

I utgangspunktet har ingen i virksomheten tilgang til denne posten. Virksomheten må derfor peke ut en person som får tilgang til all post med sensitive opplysninger. Denne personen blir da en “postfordeler” for virksomheten som i praksis åpner posten og distribuerer den videre til de ansatte som faktisk skal lese og behandle den.

Les mer om hvordan dere får tilgang til sensitiv post i Altinn.

Kjenner du ikke igjen organisasjonsnummeret som posten er adressert til?
Det hender at posten adresseres til en underenhet, noen ganger en underenhet som daglig leder faktisk ikke vet eksisterer. Men daglig leder eller andre som også har rollen "Post/arkiv", vil likevel kunne finne post til underenheten. Gjør da som følger:
Logg inn i Altinn på vanlig måte. Du kommer da til innboksen. Der klikker du på "Den jeg representerer nå" og deretter "Vis flere...". Da får du opp et skjermbilde hvor du kan krysse av for å se også på alle underenheter. Der finner du kanskje din, inntil nå, ukjente underenhet.

Representerer du en kommune eller fylkeskommune?
Kommuner og fylkeskommuner er også virksomheter, og fremgangsmåten er den samme som for andre virksomheter. Her er det altså kommunen som er "virksomhet" og rådmannen som er "daglig leder".
Les mer om roller og rettigheter hos Altinn

Hva om du ikke åpner posten?
Innbyggere som ikke åpner posten i Altinn i løpet av 40 timer innenfor virkedager (altså ikke lørdag og søndag), får dette ettersendt som brevpost. 

Virksomheter vil også normalt få posten ettersendt som brevpost. Men virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret kan ikke reservere seg mot digital post. Dermed kan ikke virksomhetene kreve ettersending som brevpost.