Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven som styringsverktøy. Samplan legges opp med feltarbeid og befaringer. Det er et eget opplegg for rådmenn.

SISTE OM SAMFUNNSPLANLEGGING

KS gir svar til NVE-forslag om vindkraft

KS gir svar til NVE-forslag om vindkraft

Å setje ned eit lovutval for å gå gjennom systemet for vindkraftsaker er eit av punkta som Hovudstyret i KS vedtok å leggje inn i høyringsuttalen frå KS. Høyringsfristen er 1. oktober.

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

Over hele landet er vi avhengige av bredbånd og mobildekning for å få hverdagen til å fungere. Flere og flere offentlige tjenester leveres kun gjennom nettbaserte løsninger. Da er det uakseptabelt at det i enkelte områder ikke finnes tilgang til nett.

Hva er kortreist kvalitet?

Hvordan skal vi klare å omstille oss til en nullutslippssamfunn? Hva må kommunene starte med for å stå i front på denne reisen? KS jobber sammen med Cicero, Insam og Civitas om nettverket Kortreist kvalitet. Denne filmen viser hva fire av kommunene gjør.

Høringssvar om norsk naturskadeforsikring

HØRING

Høringssvar om norsk naturskadeforsikring

Naturskadeforsikringsutvalget ble i 2017 oppnevnt for å evaluere deler av naturskadeforsikringen. I sitt høringssvar har KS referert til Landsstyrets vedtak om å invitere staten til å være med og utrede en ny forsikringsordning for kommunal infrastruktur.

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. KS ønsker tilbakemeldinger innen 27. september.

Konsesjonssystemet for vindkraftutbygginger

Konsesjonssystemet for vindkraftutbygginger

Hvem skal bestemme hvor fremtidens vindkraftanlegg på land skal ligge, og hvilken rolle skal lokalsamfunn, kommuner og fylkeskommuner spille i beslutningsprosessene? Dette var tema for KS-seminaret 22. august. Her finner du opptak fra seminaret.

Les flere artikler

KONTAKT