Til hovedinnhold

Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Artikler

Foto: Lars Verket

Kommuneplankonferansen 2024

«Planlegging på vippepunktet – vår vakt, vårt ansvar» er tittelen på neste års kommuneplankonferansen 2024 som vil foregå på Hotel Caledonien i Kristiansand 12.-13. februar 2024. Se programmet og meld deg på innen 15. desember for å få 1500 kr i rabatt!

Foto: Lillin Knudtzon, KS

Samplan for kommunedirektører 2024

KS tilbyr kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling spesielt rettet mot toppledere i kommuner og fylkeskommuner. Søknadsfrist 15. november.

Foto: Lillin Knudtzon, KS

Samplan: Kurs/studium i samfunnsplanlegging

Dette er et etter- og videreutdanningskurs rettet mot ansatte med utviklings- og planleggingsoppgaver. Kurset gir innsikt i plansystemet og ferdigheter i utviklingsarbeid gjennom fysiske samlinger med forelesninger, befaringer og erfaringsutvekslinger.

Foto: KS

SEVS: Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging

SEVS er et samarbeid mellom stat og kommunesektoren for å styrke kompetansen innen planlegging og samfunnsutvikling. Sekretariatet er lagt til KS. Dagens samarbeid gjelder for perioden 2022-2025.

Forum for kommunal planlegging (FKP)Foto: Bly

Forum for kommunal planlegging (FKP)

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

Foto: KS

Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS)

FUS er en samarbeids- og interesseorganisasjon for norske universiteter og høgskoler med fagfelt innenfor samfunnsplanlegging, by- og regionplanlegging, fysisk planlegging og urbanisme.

Les mer om samfunnsplanlegging

Foto: KS

KS ba om tettere samarbeid om næringsutvikling

Da delegasjonen fra KS møtte næringsminister Jan Christian Vestre til årets bilaterale konsultasjonsmøte, var det blant annet næringsutvikling, anskaffelsesregelverket og virkemidler for innovasjon og omstilling som sto på dagsorden.

Foto: Ole Jørgen Grann, KS

Klimatilpasningsmeldingen: På tide med handling

KS mener det er mange gode intensjoner i Meld. St. 26 (2022-2023) Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn. Det viktige nå er likevel å komme raskt til handling. Årets forslag til statsbudsjett gir dessverre ikke uttrykk for det.

Foto: Mostphotos

Ny blankett for utbyggingsavtaler i kommunene

Byggblanketten er et rammeverk for forhandlinger mellom kommuner og utbyggere om inngåelse av utbyggingsavtaler. Den skal bidra til at spørsmål som er vanlige i utbyggingsavtaler løftes frem og håndteres på best mulig måte.

Foto: Kevin Dahlman, ZERO

Nordre Follo kommune vant årets lokale klimatiltak

Vedtaket om arealnøytralitet sendte Nordre Follo kommune helt til topps i konkurransen om årets lokale klimatiltak under Zerokonferansen 2. november. Prisen deles ut av KS, Miljøstiftelsen ZERO og Kommunalbanken i fellesskap.

Foto: Gun Persson, Mostphotos

KS ber om nasjonal handlingsplan for vann og avløp

KS peker på viktigheten av effektive vann- og avløpstjenester for et sunt miljø og attraktive og trygge lokalsamfunn. KS mener en statlig planmessig tilnærming til det store investeringsbehovet kan bidra til lavere gebyrvekst enn hva det ellers vil bli.

Foto: Deloitte

Velkommen til fagdager om sirkulærøkonomi

KS inviterer til fagdager i Oslo 22.-23. november 2023. Gjennom disse dagene vil vi gjennomgå gjeldende rammebetingelser for sirkulærøkonomi og utforske hva de betyr for det lokale forvaltningsnivået. Vi vil også presentere eksempler vi kan lære av.

Les flere artikler

KONTAKT