Til hovedinnhold

Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Artikler

Les mer om samfunnsplanlegging

Foto: Shutterstock

Kommunene trenger planleggere, nyutdannede trenger jobb. Hva er problemet?

Opplever din kommune vanskeligheter med å ansette planleggere? Eller er du nyutdannet eller fortsatt student, og ønsker å få tips til hvordan skaffe deg fast jobb? Bli med på åpent webinar om rekruttering av planleggere, onsdag 5. juni kl. 13-14.15.

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

HØRING

Høringssvar om sivilbeskyttelsesloven og sivil arbeidskraftberedskap

KS fraråder å gå videre med forslaget slik det foreligger. Det er riktig og viktig å utvikle gode og anvendelige beredskapsbestemmelser også for sivil arbeidsberedskap innen flere kritiske sektorer, men forslaget har enkelte betenkelige sider.

Foto: Shutterstock

KS inviterer kommuner til nettverk om klimatilpasning

Klimaet vårt endrer seg og alle deler av samfunnslivet påvirkes. Kommunene har et betydelig ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. I dette arbeidet er erfaringsdeling viktig, og KS inviterer kommuner til et nytt klimanettverk.

Foto: Anette Hansen

Forventet mer av regjeringens forsøksordning

- Jeg er forbauset over at regjeringen bruker så lang tid på å behandle alle søknadene om forsøk. Av 87 søknader har ennå ingen fått beskjed om at de er med i ordningen, sju måneder etter fristen, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Foto: Lillin Knudtzon, KS

Samplan: Kurs/studium i samfunnsplanlegging

Dette er et etter- og videreutdanningskurs rettet mot ansatte med utviklings- og planleggingsoppgaver. Søknadsfristen for 2024/2025 er 15. mai.

Foto: Jonny Akselsen, klimaomstilling.no

#Klimaomstilling 2024: Areal på raudlista

#Klimaomstilling er ein årleg nasjonal konferanse for deling av kunnskap knytt til nokre av dei største samfunnsutfordringane vi har: Utsleppskutt og tilpassing til klimaendringane. Årets konferanse er den 23.-24. april i Sogndal.

Les flere artikler

KONTAKT