Til hovedinnhold

Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Artikler

Les mer om samfunnsplanlegging

Foto: Nordregio

Delta på lanseringen av nordisk bærekraftskartlegging

I Arendal lanserer KS og FN-sambandet rapporten som oppsummerer kartleggingen av bærekraftsarbeidet i nordiske kommuner. Etterpå inviterer vi alle til mottakelse for markere rapporten. Du kan også se lanseringen under FN-toppmøtet.

Foto: Naturvernforbundet Hordaland, Flickr

HØRING

Høringssvar om Naturrisikoutvalgets forslag

I høringssvaret peker KS blant annet på behovet for bedre plandata og statlig bistand for å styrke kompetanse og kapasitet i kommunesektoren.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringssvar om nye statlige planretningslinjer

Regjeringen har sendt to statlige planretningslinjer på høring - en om arealbruk og mobilitet samt en om klima og energi. Nye statlige planretningslinjer skal legges til grunn når kommuner lager sine egne planer for arealbruk og klima- og energiarbeid.

Webinar om Drømmeplan

Drømmeplan har som mål å gjøre reguleringsplaner lettere tilgjengelige for innbyggerne digitalt. Dette var hovedtema i det andre i rekken av webinarer om vårt digitaliseringsarbeid. Se det i opptak her.

Foto: Shutterstock

Kommunene trenger planleggere, nyutdannede trenger jobb. Hva er problemet?

Opplever din kommune vanskeligheter med å ansette planleggere? Eller er du nyutdannet eller fortsatt student, og ønsker å få tips til hvordan skaffe deg fast jobb? Bli med på åpent webinar om rekruttering av planleggere, onsdag 5. juni kl. 13-14.15.

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

HØRING

Høringssvar om sivilbeskyttelsesloven og sivil arbeidskraftberedskap

KS fraråder å gå videre med forslaget slik det foreligger. Det er riktig og viktig å utvikle gode og anvendelige beredskapsbestemmelser også for sivil arbeidsberedskap innen flere kritiske sektorer, men forslaget har enkelte betenkelige sider.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT