Til hovedinnhold

Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Artikler

Les mer om samfunnsplanlegging

Klimapartnerskapet er etablert

Partene i arbeidslivet tar sammen med regjeringen nye grep for å akselerere den grønne omstillingen av næringslivet. Klimapartnerskapet skal ha som mål å etablere felles forståelse for hva som må til for å nå klimamålene innen 2030 og 2050.

Høringswebinar om vindkraft i plan- og bygningsloven

KS inviterer til høringswebinar 27. januar kl 12.00 om regjeringens forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i plan- og bygningsloven. Formålet er å involvere medlemmene og få innspill i saken.

Kommunesektoren viktig aktør i den nye naturavtalen

Kommunesektoren gis en sentral rolle i gjennomføringen av det nye regelverket for biologisk mangfold som ble vedtatt på toppmøtet COP 15 i Montreal i Canada i desember.

Webinarserie: Energi til fredagskaffen

I januar og februar inviterer NVE, KS og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) til fem korte og kostnadsfrie webinarer med strømsparing og energieffektivisering i din kommune på agendaen.

PRESSEMELDINGER

Sammen for naturen

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og kommunesektorens organisasjon KS er enige om å følge opp den nye globale naturavtalen sammen. Kommunene forvalter størstedelen av Norges arealer og er svært viktige for å ta vare på norsk natur.

Kommunale kraftselskap synker i verdi etter ny grunnrenteskatt

De kommunalt- og fylkeskommunalt eide kraftselskapene vil synke i verdi med om lag 70 milliarder kroner på grunn av ny grunnrenteskatt og høyprisbidrag på kraft viser en undersøkelse Thema Consulting Group har utført på oppdrag fra KS.

Les flere artikler

KONTAKT