Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven. Samplan legges opp med feltarbeid og befaringer. Det er et eget opplegg for kommunedirektører.

Plan- eller utviklingsoppgaver? Søk Samplan 2021-2022

Plan- eller utviklingsoppgaver? Søk Samplan 2021-2022

Samplan er etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging. Samlingene foregår i perioden 12. september 2021 til 3. juni 2022. søknadsfristen er egentlig 15. mai, men trenger du litt mer tid kan du sende oss en epost.

Samplan 2021-2022

Samplan 2021-2022

Velkommen til etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging gjennom Samplan. Samlingene foregår i perioden 12. september 2021 til 3. juni 2022.

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Plandelen i ny plan- og bygningslov fører til endringer i kommunenes planarbeid, plankrav og roller. KS har utviklet et kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling spesielt rettet mot toppledere i kommuner og fylkekommuner.

Samplan: Kurs/studium i samfunnsplanlegging

Samplan: Kurs/studium i samfunnsplanlegging

Dette er et etter- og videreutdanningsprogram rettet mot deg som har ansvar for utviklings- og planleggingsoppgaver i kommunen. Deltakerne kan ta valgfri eksamen som er godkjent som del av mastergrad i samfunnsplanlegging.

Forum for kommunal planlegging

Forum for kommunal planlegging

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

SEVS: Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging

SEVS: Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging

SEVS er et samarbeid mellom stat og kommune om bedre kompetanse innen planlegging og samfunnsutvikling. Sekretariatet er lagt til KS. Dagens samarbeid gjelder ut 2021 og det er inngått ny avtale for perioden 2022-2025.

Les mer om samfunnsplanlegging

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Samarbeidet mellom kommunesektor og statlige myndigheter i Norge vekket internasjonal oppmerksomhet under FN-toppmøte om bærekraftsmålene.  

Høringssvar om avgift på landbasert vindkraft

HØRING

Høringssvar om avgift på landbasert vindkraft

KS har vurdert alternative modeller for en produksjonsavgift på landbasert vindkraft. Alternativene som Skattedirektoratet i samråd med NVE har trukket fram er én som er basert på installert effekt og én hvor avgiften pålegges kraftproduksjonen.

God start på samarbeid  om sirkulær økonomi

God start på samarbeid om sirkulær økonomi

Regjeringen vil legge til rette for økt satsing på sirkulære løsninger i kommunesektoren. Dette framgår tydelig av den nye nasjonale handlingsplanen for sirkulær økonomi. Blant annet inviteres KS til å lage et utvidet kunnskapsgrunnlag.

Ber om fortgang i vindkraftsaken

Ber om fortgang i vindkraftsaken

Vindbransjen og kommunesektoren peker i et nytt felles brev til finanskomitéen på Stortinget at regjeringens respons i revidert nasjonalbudsjett (RNB) på Stortingets vedtak om skatt på vindkraft og lokal kompensasjon er utilstrekkelig.

Helhetlig kommunal boligpolitikk

Helhetlig kommunal boligpolitikk

Bolig er en kilde til velferd, men også til ulikhet. Det er et økende gap mellom de som er innenfor og de som står utenfor eiemarkedet. Fortetting er bra for klima og miljø, men gir det boliger og nabolag med høy nok kvalitet – og er de barnevennlige nok?

Innbyggernes sikkerhet først

Innbyggernes sikkerhet først

- Leirskredet i Gjerdrum viser hvor hardt katastrofen kan ramme og hvor sårbare vi er. Vi må ta de politiske konsekvensene, sier styreleder Bjørn Arild Gram.

Les flere artikler

KONTAKT