Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Les mer om samfunnsplanlegging

Konferanse 13. mai åpen på zoom for FKP-medlemmer

Konferanse 13. mai åpen på zoom for FKP-medlemmer

I forbindelse med ECTP-CEU – European Council of Spatial Planners' generalforsamling i Bergen 14. mai, arrangeres en konferanse 13. mai. Konferansen er åpen for alle interesserte og holdes på Høgskulen på Vestlandet. Zoom-lenke følger vedlagt.

KS har gitt innspill om energimeldingen

KS har gitt innspill om energimeldingen

KS mener regjeringen må gjennomføre Stortingets vedtak og legge fram et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven. I tillegg må ordningene for kompensasjon til kommunene forsterkes.

KS' innspill til Totalberedskapskommisjonen

KS' innspill til Totalberedskapskommisjonen

Totalberedskapskommisjonens formål med å innhente informasjon fra relevante aktører, herunder KS, var å få et tilstrekkelig og bredt kunnskapsgrunnlag for status og utfordringer innenfor norsk samfunnssikkerhet og beredskap.

Mobilitet 2022: Fremtidens transportløsninger

Mobilitet 2022: Fremtidens transportløsninger

Mobilitet 2022 er en konferanse for folkevalgte, næringsliv, forvaltning og andre med interesser i mobilitet og transport. Konferansen arrangeres av et fellesskap av tjue sentrale aktører på Clarion Hotel The Hub i Oslo 23.-24. mai. Vel møtt!

- Vi må lære av tidligere feil i vindkraftsaker

PRESSEMELDINGER

- Vi må lære av tidligere feil i vindkraftsaker

KS er bekymret over at NVE skal gjenoppta konsesjonsbehandling av vindkraftprosjekter uten at nødvendige lov- og forskriftsendringer er gjennomført.

Gjerdrum-rapporten gir viktig dokumentasjon

PRESSEMELDINGER

Gjerdrum-rapporten gir viktig dokumentasjon

- Vår foreløpige gjennomgang av rapporten viser at det er stor grad av samsvar mellom utvalgets vurderinger og hva KS ser som de store utfordringene ved fare for naturskade. Det er absolutt behov for en klargjøring av ansvar og oppgavefordeling.

Les flere artikler

KONTAKT