Fylkesordførerkollegiet ble konstituert i januar 2024. 

Kollegiet består av øverste politiske ledelse i alle landets fylkeskommuner. Kollegiet har en viktig rolle i KS'  medlemsdialog og bidrar til å styrke KS' interessepolitiske arbeid.

Kollegiet består av følgende medlemmer:

 • Fylkesordfører i Trøndelag fylkskommune, Tomas Iver Hallem
 • Fylkesrådsleder i Akershus fylkeskommune, Anette Solli
 • Fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune, Tore Opdal Hansen
 • Fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, Svein Øien Eggesvik
 • Fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune, Thomas Breen
 • Byrådsleder i Oslo kommune, Eirik Lae Solberg
 • Fylkesordfører i Agder fylkeskommune, Arne Thomassen
 • Fylkesordfører i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland
 • Fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune, Ole Ueland
 • Fylkesordfører i Telemark fylkeskommune, Sven Tore Løkslid
 • Fylkesordfører i Møre og Romsdal fylkeskommune, Anders Riise
 • Fylkesordfører i Troms fylkeskommune, Kristina Torbergsen
 • Fylkesordfører i Finnmark fylkeskommune, Hans-Jacob Bønå
 • Fylkesordfører i Vestfold fylkeskommune, Anne Strømøy
 • Fylkesordfører i Østfold fylkeskommune, Sindre Martinsen-Evje

Fylkesordfører i Rogaland, Ole Ueland (H), leder fylkesordførerkollegiet.

Lenkeblokk Icon Fylkesordfører-/rådslederkollegiets møtekalender

 

Fylkeskommunekollegiet

Fylkeskommunekollegiet, tidligere fylkesrådmannskollegiet, består av øverste administrative ledelse i alle landets fylkeskommuner. Kollegiet er en felles arena for å løfte felles faglige og administrative interesser for fylkeskommunene, og for å forberede saker til politisk behandling i fylkesordfører/-rådslederkollegiet. Fylkeskommunekollegiet er også viktig for KS´ medlemsforankring gjennom å drøfte innspill og saker som er viktig for fylkeskommunene.