Kollegiet består av øverste politiske ledelse i alle landets fylkeskommuner og består av til sammen elleve fylkesordfører-/rådsledere. Kollegiet har en viktig rolle i KS´ medlemsdialog, og bidrar til å styrke KS´ interessepolitiske arbeid.

Fylkesordfører i Trøndelag fylkskommune, Tore O. Sandvik er utvalgets leder. I tillegg består utvalget av følgende medlemmer:

  • Fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, Tomas Norvoll
  • Fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune, Even Aleksander Hagen 
  • Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen
  • Fylkesordfører i Agder fylkeskommune, Arne Thomassen
  • Fylkesordfører i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland
  • Fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune, Marianne Chesak
  • Fylkesordfører i Telemark fylkeskommune, Terje Riis-Johansen
  • Fylkesrådleder i Viken fylkeskommune, Tonje Brenna
  • Fylkesordfører i Møre og Romsdal fylkeskommune, Tove-Lise Torve 
  • Fylkesrådleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjørn Inge Mo
Lenkeblokk Icon Fylkesordførerkollegiets møtekalender

 

Fylkeskommunekollegiet

Fylkeskommunekollegiet, tidligere fylkesrådmannskollegietbestår av øverste administrative ledelse i de 11 fylkeskommunene. Kollegiet er en felles arena for å løfte felles faglige og administrative interesser for fylkeskommunene, og for å forberede saker til politisk behandling i fylkesordfører/-rådslederkollegiet. Fylkeskommunekollegiet er også viktig for KS´ medlemsforankring gjennom å drøfte innspill og saker som er viktig for fylkeskommunene.


Se informasjon om utvalgets medlemmer og møtekalender for fylkeskommuneskollegiet