Fylkesordførerne møtte statsråder og statssekretærer til dialog på regjeringens kontaktkonferanse 11. april. Arbeidskraft for fremtiden og bærekraftig natur- og arealforvaltning stod på agendaen da fylkesordførerkollegiet og statsråder og statssekretærer fra ni departement var samlet på KS-huset i Oslo.

- Vi er en engasjert gjeng, som har store ambisjoner. Det er nyttig å diskutere viktige problemstillinger, som er felles for alle fylker. Vi har behov for handlingsrom og fleksibilitet for å løse oppgavene vi har, og vi ønsker å være med å utforme nasjonal politikk, sa leder for fylkesordførerkollegiet, Ole Ueland.

Krevende avveininger om areal

- Jeg kjenner dette på kroppen hver eneste dag, i et lite fylke med begrenset areal, befolkningsvekst og kulturminner. Ikke all kartdata vi har tilgjengelig fremstår som pålitelig og oppdatert, og det er konkrete behov for oppdatert data og kunnskap, sa Anne Strømøy, fylkesordfører i Vestfold fylkeskommune, i sin innledning.

Tilgang på egnede næringsarealer er en viktig forutsetning for industriutvikling. Med utviklingen av næringsarealer følger behovet for utvikling av infrastruktur, krafttilgang og kraftproduksjon. På samme tid ønsker regjeringen at grønne industrietableringer skal være arealeffektive og ikke føre til unødvendig naturbelastning.

- Disse avveiningene er utrolig krevende. Vi trenger en annen måte å tenke på natur- og arealpolitikken vår. Og vi trenger nye verktøy, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Bred deltakelse fra regjeringen

Det er første gang det nye fylkesordførerkollegiet treffer regjeringen i en kontaktkonferanse. Det er Kommunal- og distriktsdepartementet som inviterer. Fra regjeringen deltok:

  • Kommunal- og distriktsminister, Erling Sande
  • Arbeids- og inkluderingsminister, Tonje Brenna
  • Kunnskapsminister, Kari Nessa Nordtun
  • Klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen
  • Statssekretær i næringsdepartementet Tore O. Sandvik
  • Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Ivar B. Prestbakmo
  • Statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt
  • Statssekretær i Energidepartementet, Elisabeth Sæther
  • Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Cecilie Kroglund
  • Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartmentet, Even Aleksander Hagen