Offentlighet

Kompetanseområdet offentlighet omfatter særlig spørsmål om rett til innsyn i dokumenter, og spesielt bistand knyttet til offentleglova.

SISTE OM KS ADVOKATENE

Ved behov for bistand kan du ta kontakt på tlf. 24 13 26 00, e-post ksadvokatene@ks.no, eller kontakte en av advokatene direkte.

Kompetanseområder

Kompetanseområder

KS Advokatene har en variert spisskompetanse som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. De viktigste kompetanseområdene er listet opp nedenfor, men advokatene yter også juridisk bistand utenfor disse.

Våre advokater

Våre advokater

KS Advokatene yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Ved siden av direkte rådgivning har advokatene til enhver tid en rekke prosedyreoppdrag for alle rettsinstanser, og bistår også i forhandlinger.

KS fornøyd med forslag om sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om «like vilkår»

KS fornøyd med forslag om sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om «like vilkår»

Regjeringen foreslår ingen generelle tiltak om utskilling av virksomhet til egne selskaper eller generelle regler om skatteplikt og separate regnskap for økonomisk aktivitet. Regjeringen vil heller løse saken med sektorvise tiltak.

Høyringssvar frå KS - NOU 2020:14 Ny barnelov

HØRING

Høyringssvar frå KS - NOU 2020:14 Ny barnelov

Kommunesektoren er tett på born og foreldra deira frå før barnet er fødd og til det er myndig. Kommunane har ansvar for mange tenester til born. Desse tenestene skal sikra helse og utvikling og at borna veks opp til å bli gagns menneske.

Økt juridisk tilstedeværelse i nord

Økt juridisk tilstedeværelse i nord

Advokatene i KS har sitt hovedkontor i Kommunenes hus i Oslo, og har også advokater i Kristiansand ved KS' regionkontor i Agder. Nå styrker KS den juridiske bistanden til kommunene ved å lokalisere advokater fast også i Nord-Norge.

Les flere artikler

KONTAKT