Fast eiendom

Kontorets bistand innen fast eiendom omfatter blant annet plan- og bygningsrett, utbyggingsavtaler, ekspropriasjon, entreprise, tomtefeste og havne- og farvannsloven samt kjøp, salg og utleie av eiendom.

SISTE OM KS ADVOKATENE

Les flere artikler

KONTAKT