Til hovedinnhold

Fast eiendom

Kontorets bistand innen fast eiendom omfatter blant annet plan- og bygningsrett, utbyggingsavtaler, ekspropriasjon, vei, vann og avløp, tomtefeste og havne- og farvannsloven, samt kjøp, salg og utleie av eiendom.

Artikler

Les mer fra KS Advokatene

Les flere artikler

KONTAKT