Til hovedinnhold

Arbeidsliv

KS Advokatene bistår med rådgivning og prosedyre ved tvister etter tariffavtaler og i arbeidsrettssaker, herunder ved oppsigelse eller avskjed, virksomhetsoverdragelse, omorganisering og nedbemanning.

Artikler

Foto: Gerardo Poblete

Gry Brandshaug Dale

Gry Brandshaug Dale er advokat. Ta kontakt på gry.brandshaug.dale@ks.no eller på mobil 90 02 99 45.

Foto: Gerardo Poblete

Tor Allstrin

Tor Allstrin er områdedirektør for advokatene. Ta kontakt på Tor.Allstrin@ks.no eller på mobil 90 84 15 13.

Foto: Gerardo Poblete

Øyvind Gjelstad

Øyvind Gjelstad er advokat. Ta kontakt på Oyvind.Gjelstad@ks.no eller på mobil 90 94 01 97.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Solfrid Vaage Haukaas

Solfrid Vaage Haukaas er advokat. Ta kontakt på solfrid.haukaas@ks.no eller på mobil 99 53 47 71.

Foto: Gerardo Poblete

Erna Larsen

Erna Larsen er advokat. Ta kontakt på Erna.Larsen@ks.no eller på mobil 90 18 35 27.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Frode Lauareid

Frode Lauareid er advokat (H) - Møterett for Høgsterett. Ta kontakt på Frode.Lauareid@ks.no eller på mobil 97 66 90 18.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Martin Jonassen

Martin Jonassen er advokat. Ta kontakt på E: martin.jonassen@ks.no eller M: 900 18 195.

Foto: Gerardo Poblete

Andreas Dag Nilsen

Andreas Dag Nilsen er advokat. Ta kontakt på Andreas.Dag.Nilsen@ks.no eller på mobil 907 10 375.

Foto: KS

Stig Eidissen

Stig Eidissen er advokat. Ta kontakt på stig.eidissen@ks.no eller på mobil 992 64 876.

Foto: Gerardo Poblete

Cecilie R. Sæther

Cecilie R. Sæther er advokat. Ta kontakt på cecilie.saether@ks.no eller på mobil 93 24 78 45.

Foto: Gerardo Poblete

Geir S. Winters

Geir S. Winters er advokat. Ta kontakt på Geir.S.Winters@ks.no eller på mobil 91 59 87 20.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Anette Olsen

Anette Olsen er advokat. Ta kontakt på anette.olsen@ks.no eller mobil 928 65 145.

Les mer fra KS Advokatene

Ved behov for bistand kan du ta kontakt på tlf. 24 13 26 00, e-post ksadvokatene@ks.no, eller kontakte en av advokatene direkte.

KompetanseområderFoto: Bly

Kompetanseområder

KS Advokatene har en variert spisskompetanse som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. De viktigste kompetanseområdene er listet opp nedenfor, men advokatene yter også juridisk bistand utenfor disse.

Våre advokaterFoto: Bly

Våre advokater

KS Advokatene yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Ved siden av direkte rådgivning har advokatene til enhver tid en rekke prosedyreoppdrag for alle rettsinstanser, og bistår også i forhandlinger.

Foto: Mostphotos

Seminar: Standard for utbyggingsavtaler

Standard Norge har laget en standard for utbyggingsavtaler; «Byggblankett 8447 Utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan».  KS har utarbeidet en veileder til hjelp for bruk av blanketten.

Foto: Bly

Opptak: Arbeidslivsfrokost om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering i arbeid

Unntaket fra kvalifikasjonsprinsippet åpner for å gi flere muligheten til å få arbeid i kommunal sektor. Kommunesektoren kan nå gjøre de samme unntakene som staten. - Dette er partssamarbeid på sitt beste, sier leder av Fagforbundet Mette Nord.

Foto: Asplan Viak

Veileder kan hjelpe kommuner til gode utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler er et viktig virkemiddel for både kommuner og utbyggere. KS har fått utarbeidet en veileder til standarden som regulerer bruken av slike avtaler. Se lanseringen av veilederen i opptak her.

Les flere artikler

KONTAKT