Arbeidsliv

KS Advokatene bistår med rådgivning og prosedyre ved tvister etter tariffavtaler og i arbeidsrettssaker, herunder ved oppsigelse eller avskjed, virksomhetsoverdragelse, omorganisering og nedbemanning.

SISTE OM KS ADVOKATENE

Les flere artikler

KONTAKT