I tillegg til ordinær advokatbistand utføres det medlemsservice og interessepolitisk arbeid. Advokatene utgjør også KS’ interne juridiske avdeling.

KS Advokatene er et av landets tre største advokatkontorer som kun bistår det offentlige. Kontoret består av 26 medarbeidere, hvorav 21 advokater. Advokatene har med bakgrunn fra privat og offentlig sektor en variert spisskompetanse som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov.

Hovedkontoret er lokalisert i Kommunenes Hus i Oslo, men bistand gis over hele landet. KS Advokatene er dessuten fast representert på regionkontorene i Agder og Tromsø.

Nedenfor får du en oversikt over de enkelte medarbeiderne og informasjon om deres kompetanseområder.

Ved behov for bistand kan du ta kontakt på tlf. 24 13 26 00, e-post ksadvokatene@ks.no, eller kontakte en av advokatene direkte.