Til hovedinnhold

Kommunespeilet

Her får du de varme og viktige historiene fra Kommune-Norge, som skal inspirere, synliggjøre mangfoldet og de gode eksemplene fra kommunene.

Artikler

Les flere artikler

Foto: Sandnes kommune

KOMMUNESPEILET

Samskaper gode møteplasser

Innbyggerne i Nesseby har samskapt en bålfestival, og i Sandnes skal de se om samskaping passer til byutvikling.

Foto: KS

KOMMUNESPEILET

Et krafttak for bedre helse- og omsorgstjenester

Bodø kommune er én av landets første av totalt 97 Tørn-kommuner. Kommunen har vært en foregangskommune på mange områder. De har vært med i Tørn fra starten, og resultatene fra deres arbeid i prosjektet har ikke gått upåaktet hen.

Foto: Haagen Lunde (Gausdal kommune)

KOMMUNESPEILET

Nytt prosjekt setter barna først

- Vi er opptatt av å gi barn og unge best mulig utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet, sier kommunedirektør i Gausdal, Rannveig Mogren. Gode samarbeidspartnere er en nøkkel. Prosjektet Barna først! kan bidra til å styrke tverrfaglig arbeid.

Foto: Kristiansand kommune

Pilotprosjekt for arbeidssøkende gir gode resultater

I et pilotprosjekt på omsorgssentre i Kristiansand har deltakere uten formell kompetanse fått prøve seg i helse- og omsorgsyrket.

Foto: KS

KOMMUNESPEILET

Herfra påvirkes norske kommuner hver dag

Norsk kommunesektor må følge med på arbeidet i EU. EØS-avtalen er Norges største avtale med EU, men Norge har faktisk over 70 forskjellige avtaler med EU. Kommuner og fylkeskommuner arbeider med dette hver dag.

Foto: Fredrik Neumann/Felix Features

KOMMUNESPEILET

Aktivt fellesskap uten aldersgrense

Noen går med sixpence, andre med caps. Kystmuseet i Øygarden er blitt en arena for eldre med demens og ungdom med utfordringer. Fellesskapet rommer læring, livserfaring - og kan minske følelsen av utenforskap.

Les flere artikler

KONTAKT