Kommunespeilet

Her får du de varme og viktige historiene fra Kommune-Norge som skal inspirere og synliggjøre mangfoldet og de gode eksemplene i kommunene.

Les flere artikler

Snakker med ungdom om psykisk helse på Facebook

KOMMUNESPEILET

Snakker med ungdom om psykisk helse på Facebook

Ansatte i Vadsø kommune så at barn og unge i kommunen slet med psykiske problemer. De tok tak og startet prosjektet «Psykhjelpa» - et lavterskeltilbud rettet mot barn og unge.

Nordiske kommuner samarbeider for barn og unge

KOMMUNESPEILET

Nordiske kommuner samarbeider for barn og unge

Landene er ulike. Men utfordringene knyttet til barn og unge er de samme. Derfor har Nordisk ministerråd tatt initiativ til et treårig prosjekt for utsatte barn og unge på tvers av sektorer i kommuner og land.

Tok i bruk maskinlæring for å digitalisere arkivet

KOMMUNESPEILET

Tok i bruk maskinlæring for å digitalisere arkivet

Snart er hele det historiske byggesaksarkivet i Larvik digitalisert. - Det gjør at vi i neste omgang kan tilby automatisk gjenfinning av relevante underlagsdokumenter i byggesøknader, sier Odd Arne Bakke-Ludviksen i Larvik kommune.

Sauherad kommune satser på heltid

KOMMUNESPEILET

Sauherad kommune satser på heltid

Heltidskultur er målet. Gjennom et godt partssamarbeid har Sauherad kommune blant annet økt den gjennomsnittlige stillingsprosenten til 82 prosent. Det har også gitt faglig utvikling og mer kvalitet i tjenestene.

Bibliotekene: Fra bokutlån til møteplass for mennesker

KOMMUNESPEILET

Bibliotekene: Fra bokutlån til møteplass for mennesker

Lurer du også på hva som har skjedd med bibliotekene? Før var det kun mulig å låne bøker, sitte musestille og helst ikke bry noen. I dag er bibliotekene blitt lokalmiljøets hjerte, samlingssted, fritidsklubb og arrangør av tilbud for alle generasjoner.

SalMar på Frøya inkluderer lokalt, regionalt og internasjonalt

KOMMUNESPEILET

SalMar på Frøya inkluderer lokalt, regionalt og internasjonalt

I mange år har lakseoppdrettsbedriften SalMar ute i havgapet lett etter og ansatt personer fra nærmest hele verden. 30 nasjoner fra ulike verdensdeler jobber side om side. Nå vil de ha norsk ungdom på lønningslista også.

Les flere artikler

KONTAKT