Kommunespeilet

Her får du de varme og viktige historiene fra Kommune-Norge, som skal inspirere, synliggjøre mangfoldet og de gode eksemplene fra kommunene.

Les flere artikler

Samfunnet vinner på engasjerte kvinner

KOMMUNESPEILET

Samfunnet vinner på engasjerte kvinner

I anledning kvinnedagen 8. mars har vi spurt to ordførere hvordan vi sørger for at vi får flere kvinner med i lokalpolitikken.

Ungdomsmedvirkning som verktøy for trivsel og tilhørighet

KOMMUNESPEILET

Ungdomsmedvirkning som verktøy for trivsel og tilhørighet

- Ved å skape en arena hvor ungdom har eierskap til sakene som er på dagsorden, øker vi både bolyst og bli-lyst i regionen vår, sier Victoria Figenschou Mathiassen, prosjektmedarbeider i Regional ungdomssatsing i Nord-Troms (RUST).

Europa ser til Kamzy

KOMMUNESPEILET

Europa ser til Kamzy

Varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam, ble som en av tre nominert til prisen Women of Europe. Selv er hun mest opptatt av å gi rom for dem som kommer etter henne.

Leve hele livet i koronaens tid

KOMMUNESPEILET

Leve hele livet i koronaens tid

Arbeidet med Leve hele livet-satsingen er godt i gang over hele landet. Og gode ideer utveksles på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

KOMMUNESPEILET

Naturen som medisin

– I dag har jeg glemt hva jeg gjorde i går, forteller Torbjørn Larsen (72) de andre rundt frokostbordet på Skjerven gård. Han er en av flere med demens som benytter seg av gårdsaktivitetene dagsenteret i Oslo tilbyr.

Å fylle dagene gir livet mening

KOMMUNESPEILET

Å fylle dagene gir livet mening

Et tilfeldig møte på et treningssenter bidro til at Pål Berger forble rusfri etter over ti år som rusavhengig. I år jobber han med "Fyll dagene", der fire kommuner og KS, samarbeider om en digital aktivitetsuke med fokus på tilbud innen rus og psykiatri.

Les flere artikler

KONTAKT