Til hovedinnhold

Kommunespeilet

Her får du de varme og viktige historiene fra Kommune-Norge, som skal inspirere, synliggjøre mangfoldet og de gode eksemplene fra kommunene.

Artikler

Les flere artikler

Foto: Grimstad kommune

KOMMUNESPEILET

I fremtiden trenger vi alle mann på dekk

Kommunal sektor er gode på inkludering og arbeidstrening, ikke så gode på å ansette folk uten formell utdanning. KS’ prosjekt Inn i Jobb skal sørge for at flere ufaglærte skal finne sin plass i det kommunale. I Grimstad ser de allerede at arbeidet nytter.

Foto: Privat

KOMMUNESPEILET

Unge folkevalgte: Kristin Lode (21)

Det nærmer seg valg til kommunestyrer og fylkesting. Vi har spurt unge folkevalgte hvorfor de er engasjert i lokalpolitikken.

Foto: Fredrik Sæterstøl Mohn

KOMMUNESPEILET

Unge folkevalgte: Tora Kildehaug (23)

Det nærmer seg valg til kommunestyrer og fylkesting. Vi har spurt unge folkevalgte hvorfor de er engasjert i lokalpolitikken.

Foto: Sandnes kommune

KOMMUNESPEILET

Samskaper gode møteplasser

Innbyggerne i Nesseby har samskapt en bålfestival, og i Sandnes skal de se om samskaping passer til byutvikling.

Foto: KS

KOMMUNESPEILET

Et krafttak for bedre helse- og omsorgstjenester

Bodø kommune er én av landets første av totalt 97 Tørn-kommuner. Kommunen har vært en foregangskommune på mange områder. De har vært med i Tørn fra starten, og resultatene fra deres arbeid i prosjektet har ikke gått upåaktet hen.

Foto: Haagen Lunde (Gausdal kommune)

KOMMUNESPEILET

Nytt prosjekt setter barna først

- Vi er opptatt av å gi barn og unge best mulig utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet, sier kommunedirektør i Gausdal, Rannveig Mogren. Gode samarbeidspartnere er en nøkkel. Prosjektet Barna først! kan bidra til å styrke tverrfaglig arbeid.

Les flere artikler

KONTAKT