Kommunespeilet

Her får du de varme og viktige historiene fra Kommune-Norge som skal inspirere og synliggjøre mangfoldet og de gode eksemplene i kommunene.

Les flere artikler

Tok i bruk maskinlæring for å digitalisere arkivet

KOMMUNESPEILET

Tok i bruk maskinlæring for å digitalisere arkivet

Snart er hele det historiske byggesaksarkivet i Larvik digitalisert. - Det gjør at vi i neste omgang kan tilby automatisk gjenfinning av relevante underlagsdokumenter i byggesøknader, sier Odd Arne Bakke-Ludviksen i Larvik kommune.

Sauherad kommune satser på heltid

KOMMUNESPEILET

Sauherad kommune satser på heltid

Heltidskultur er målet. Gjennom et godt partssamarbeid har Sauherad kommune blant annet økt den gjennomsnittlige stillingsprosenten til 82 prosent. Det har også gitt faglig utvikling og mer kvalitet i tjenestene.

Bibliotekene: Fra bokutlån til møteplass for mennesker

KOMMUNESPEILET

Bibliotekene: Fra bokutlån til møteplass for mennesker

Lurer du også på hva som har skjedd med bibliotekene? Før var det kun mulig å låne bøker, sitte musestille og helst ikke bry noen. I dag er bibliotekene blitt lokalmiljøets hjerte, samlingssted, fritidsklubb og arrangør av tilbud for alle generasjoner.

SalMar på Frøya inkluderer lokalt, regionalt og internasjonalt

KOMMUNESPEILET

SalMar på Frøya inkluderer lokalt, regionalt og internasjonalt

I mange år har lakseoppdrettsbedriften SalMar ute i havgapet lett etter og ansatt personer fra nærmest hele verden. 30 nasjoner fra ulike verdensdeler jobber side om side. Nå vil de ha norsk ungdom på lønningslista også.

To kulturer forenes i nye Lyngdal kommune

KOMMUNESPEILET

To kulturer forenes i nye Lyngdal kommune

Lyngdal og Audnedal tjuvstartet sammenslåingsprosessen ved å utarbeide felles sjekkliste, felles rutiner og gjennomføre felles opplæring for å skape gode pasientforløp.

Med plan skal kommunen bygges

KOMMUNESPEILET

Med plan skal kommunen bygges

Et nytt KS-nettverk er på trappene. Nå skal samfunnsdelen i kommuneplanen bli relevant, bli anvendbar, bli et styringsverktøy. Kort sagt bli et godt hjelpemiddel for de lokale folkevalgte.

Les flere artikler

KONTAKT