Kommunespeilet

Her får du de varme og viktige historiene fra Kommune-Norge som skal inspirere og synliggjøre mangfoldet og de gode eksemplene i kommunene.

Les flere artikler

Ny teknologi redder liv

KOMMUNESPEILET

Ny teknologi redder liv

I Grimstad har velferdsteknologi gjort hverdagen bedre for både pasienter og ansatte. Nattevakten på Frivolltun sykehjem er overbevist om at teknologien har reddet liv. Nå samarbeider Grimstad med de 29 andre kommunene i Agder om mer velferdsteknologi.

Rause Rælingen

KOMMUNESPEILET

Rause Rælingen

I Rælingen kommune må nyankomne flyktninger gjennomføre kurs i psykisk helse, samliv og foreldreveiledning i tillegg til det obligatoriske introduksjonsprogrammet. Her mener de integrering er langsiktig arbeid, som krever mye mer enn norsk språk.

Dette påvirker sykefraværet

KOMMUNESPEILET

Dette påvirker sykefraværet

Om du er ansatt i det offentlige eller det private har ikke så mye å si for sykefraværet ditt. Det handler mer om hvem du er og hvilke arbeidsoppgaver du har.

Sykepleierstudenten

KOMMUNESPEILET

Sykepleierstudenten

Simen Nørstebø (25) er snart ferdigutdannet som sykepleier. Han har blandede erfaringer når det gjelder heltid, men roser stipendordningen som tilbys ferske sykepleierstudenter i Bodø kommune.

Sagatun - der livserfaring blir kompetanse

KOMMUNESPEILET

Sagatun - der livserfaring blir kompetanse

På Sagatun trengs ingen henvisning, det snakkes ikke om diagnoser eller sykdomshistorie. Her er det livserfaring som teller. - Måten jeg ble tatt imot på her har gitt meg troen på livet tilbake, sier Rune Lundquist som lenge satt ensom hjemme.

Menn i helse er en suksess

KOMMUNESPEILET

Menn i helse er en suksess

- «Menn i helse» gir gevinster for både arbeidslivet, brukerne og samfunnet – men ikke minst for deltakerne selv, som får en mer meningsfull hverdag, ifølge prosjektleder i KS Eli Sogn Iversen.

Les flere artikler

KONTAKT