Jeg mener at vi som viktig samfunnsaktør, må, og skal bidra til å få folk i jobb.

Lars Ole Hansen, enhetsleder for kommunaltekniske tjenester i Grimstad kommune.

 

- Målet med Inn i jobb er å finne en ordning hvor vi kan rekruttere ungdom med utfordringer, og som er i fare for å havne i varig utenforskap, til jobber i kommunal sektor. Det betyr at kommunen ansetter og gir opplæring til ungdommen i jobber hvor de ser det er behov for dem. For å få dette til, er samarbeid med blant annet NAV viktig for å få tilgang til viktige virkemidler som realiserer det nødvendige oppfølgingsbehovet, forteller Erling Frydenlund som er prosjektansvarlig for Inn i Jobb i Grimstad.

Lars Ole Hansen, som er enhetsleder for kommunaltekniske tjenester i Grimstad kommune, er den første enhetslederen i kommunen som nå har fått ansatt en person i staben gjennom prosjektet Inn i Jobb. Han er stor tilhenger av denne måten å rekruttere nye ansatte på.  

- Det kan være mange årsaker til at unge har hull i CV-en eller ikke har den formelle utdannelsen i orden. Likevel kan de være utrolig dyktige i jobben, sier Hansen.

Lenkeblokk Icon Les om hvordan Grimstad kommune gir muligheter gjennom Inn i jobb-stilling på Frivolltun bo- og omsorgssenter

Taper konkurransen

Inn i Jobb er en KS-satsing som startet opp i 2021, og som arbeider for å hjelpe unge ufaglærte inn i jobb. Grimstad kommune har vært delaktig i prosjektet siden høsten 2021. Agder er som kjent ett av fylkene i landet som sliter mest med levekårsutfordringer, og selv om det er andre kommuner i fylket som har et langt større antall unge mennesker som står utenfor arbeidslivet, er tallet også høyt i Grimstad.

Han mener at det er viktig å ta situasjonen på alvor, og hjelpe de som er unge i dag, slik at de kommer seg ut i arbeidslivet.

- Det er populært å jobbe i offentlig sektor, men høye krav til formelle kvalifikasjoner gjør at de mest sårbare unge taper i konkurransen om jobbene. I fremtiden trenger vi jo alle mann på dekk. Det blir flere eldre, og færre unge i årene som kommer. Vi må derfor omstille oss, og finne jobber til de unge der man ikke trenger å være faglært. Vi må finne lure måter å inkludere flere på i arbeidslivet, sier han.

Det er tre fylker med til sammen 18 kommuner som foreløpig er med i prosjektet Inn i Jobb. I arbeidsgruppa i Grimstad har Erling Frydenlund fått med seg en gjeng med dyktige folk med mye kompetanse. Jobbsentralen, tillitsvalgtapparatet, HR, hovedvernombudet og to representanter fra arbeidsgiveren i form av enhetsledere for henholdsvis omsorgssentrene og kommunaltekniske tjenester er med.


Lars Ole Hansen (t.v.) og Erling Frydenlund. Foto: Grimstad kommune

Spesiell telefon

Den første personen som virkelig har fått glede av prosjektet Inn i Jobb i Grimstad, er Sander Stiansen (20). Han fikk det ikke helt til på skolen, og slet med lese- og skrivevansker. Han hadde også problemer med hukommelsen, noe som var en utfordring i skolehverdagen. Etter videregående skole sitter han likevel igjen med kompetansebevis, og han har også lagt bak seg to år som lærling. Noe fagbrev har han foreløpig ikke. Da lærlingtiden var over stod han derfor uten jobb, og han visste ikke helt hva han skulle gjøre. Det var da telefonen fra Lars Ole Hansen dukket opp.

- Det var veldig moro å få en slik telefon, og høre at noen ønsket å ha meg i arbeid. Jeg hadde ikke akkurat regnet med å få en telefon der jeg ble tilbudt jobb i kommunen. Det er sjelden noen får en slik mulighet, så jeg har vært heldig. Jeg er veldig takknemlig for at de ga meg muligheten, sier Stiansen.

I tre måneder har han vært en del av arbeidsstaben til vann- og avløp i Grimstad kommune, og da vi møter han og arbeidskollegaene hans en grå og trist novemberdag, er de i full gang med et prosjekt litt utenom det vanlige. De hjelper nemlig de som har ansvar for vei i kommunen med å klargjøre et stort område som skal asfalteres om kort tid. Det skal bli parkeringsplass og drop-sone for skolebarn.

- Det som er så gøy med jobben jeg har fått er at det er så variert. Her kjører jeg traktor, gravemaskin, jeg er med og legger rør, forskaler, rydder, henter deler, og gjør en masse forskjellig. Det er veldig gøy, sier 20-åringen.

Hyggelig arbeidsgiver

Utfordringene Sander har hatt med lese- og skrivevansker, samt hukommelsen, setter ingen stopper for han i den jobben han gjør i dag.

- Hvis jeg får litt mange, og kanskje lange beskjeder, så kan det gå litt i stokk for meg. Da skriver jeg ned det jeg må huske på mobiltelefonen. De jeg jobber med har også lært meg at man lærer best med å bare prøve seg frem. Er jeg usikker på noe, så spør jeg bare en kollega. Jeg har blitt tatt veldig godt imot her, og har fått et godt inntrykk av arbeidsgiveren Grimstad kommune. Alle jeg jobber med er veldig hyggelige og hjelpsomme. Jeg trives, sier han.

Og de andre ansatte liker at Sander har blitt en del av arbeidsflokken.

- Det har vært helt topp å få en kar som Sander inn her. Han er utrolig flink, og så er han full av energi, og det passer jo bra når flere av oss andre holder på å gå ut på utløpsdato, ler driftsleder Geir Mostad.

Sander har tatt hengerlappen i løpet av tiden han har vært i jobb, og jobber nå også med å ta trucklappen. Dette er kostnader som arbeidsgiveren påtar seg. Den unge arbeideren har også et mål om å klare å ta fagbrevet etter hvert.


Sander Stiansen på jobb. Foto: Grimstad kommune

Personavhengig

Lars Ole Hansen sier at det selvsagt er budsjettet som styrer om de kan ansette flere som er i samme situasjon som Sander, men at han er svært positiv til det om muligheten byr seg.

- Jeg mener at vi som viktig samfunnsaktør, må, og skal bidra til å få folk i jobb. Vi ønsker alltid å ha den beste vi kan få til jobben, men det er faktisk ikke slik bestandig at den som har det formelle i orden er den best kvalifiserte. Så vi syns dette prosjektet er veldig bra, og viktig, sier han.

Prosjektet ledes av kommunen. Erling Frydelund er frikjøpt til å være prosjektleder, men representerer også NAV i prosjektet. Han får skryt av enhetslederen i kommunen.

- Erling er utrolig viktig for at dette prosjektet skal lykkes. Et slikt prosjekt er personavhengig, og Erling er alltid tilgjengelig, han jager, og er alltid på, skryter Hansen.

Det er også Erling Frydenlund som er bindeleddet mellom arbeidsgiver og den unge arbeidstakeren, og han følger sistnevnte opp og sørger for at han har det bra. Frydenlund skal være en støtte for begge parter, både arbeidsgiver og arbeidstaker, når de trenger noen å prate med, eller trenger hjelp eller råd.

Blomstrer

I løpet av 2023 håper Grimstad kommune å ha fem personer i arbeid gjennom prosjektet Inn i Jobb.

- Å starte opp sånne prosjekter uten å drive det videre, ville være helt meningsløst. For meg er det naturlig at vi implementerer dette i kommunen, at vi implementerer en kultur i kommunen som gjør at flere ungdommer som kan havne eller har havnet i utenforskap, får jobb der. Vi ønsker å ha fem personer i jobb i løpet av 2023, og at vi i løpet av det kommende året har fått på plass en god rigg for hvordan vi skal drive dette arbeidet videre, sier Erling Frydenlund.

- Så må vi jobbe med informasjonsarbeidet, og gjøre dette prosjektet kjent. Først i egen organisasjon, så enda lengre ut. Det er mange ulike årsaker til at noen ungdommer sliter og ikke har en formell utdannelse, likevel er det så utrolig mange flinke ungdommer der ute som jeg mener det er viktig at vi virkelig ser. Når man ser disse ungdommene, og når de opplever at de blir sett, så blomstrer de. Når de opplever at noen har troen på dem, så betyr det så utrolig mye for dem. Det er utrolig rørende å se, avslutter Erling Frydenlund.

Inn i jobb

Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren? På vår nettside viser vi ulike grep og metoder for å lykkes.

Se også webinarrekken "Inn i jobb" fra KS som skal gi kommuner inspirasjon til hvordan vi får unge som i dag står utenfor arbeid og utdanning, inn i jobb i vår sektor.

Les mer på våre INN i jobber-sider (følg lenke til nettsider).