Til hovedinnhold

Universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. KS jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren.

Artikler

Foto: Bly

Status Kommune 2023

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2023. Publikasjonen kommer ut hvert år.

Foto: Fredrik Naumann

Nytt hefte med eksempler på universelt utformede og aldersvennlige uterom og møteplasser

Universell utforming er en forutsetning for et aldersvennlig samfunn. Nå har KS sammen med Senteret for et aldersvennlig Norge laget heftet «Aktiv og sosial hele livet». Her er ulike prosjekter og tiltak fra landets kommuner samlet.

Markering av FNs dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Bli med på konferansen som markerer FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Påmeldingsfrist er 21. november

Foto: Edmund Ulsnæs, Ny Næring AS

Nye hefter om universell utforming

KS har produsert åtte hefter om universell utforming. Her er en oversikt.

Foto: Felix Features

Kommunenettverk for universell utforming

KS driver et nettverk for kommuner og fylkeskommuner, som jobber med universell utforming av eksisterende bygg, eksisterende uteområder og sosiale møteplasser.

Aldersvennlige lokalsamfunnFoto: Fredrik Naumann/Felix Features

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

Universell utforming er bra for unge og eldre

Universell utforming er en forutsetning for utvikling av mer aldersvennlige lokalsamfunn. Last ned og les brosjyren "Ingen aldersgrense".

Foto: Adobe Stock

Universal design and age-friendly society

KS ' newest handbook on age-friendly communities is now available in English. Several other booklets with examples of universal design and age-friendly society from Norwegian municipalities and counties are already available in English.

Foto: Fredrik Naumann, Felix Media

Useful for all, necessary for some

In the booklet "Useful for all, necessary for some", some good examples of universal design are presented. The booklet aims to provide insight into some of the work done in the municipal sector. Buildings that have prioritised universal design are the church in Time Municipality, Hersleb School in Oslo Municipality, Silverberget Cultural Centre in Stavanger Municipality and the City Hall in Bodø Municipality, which now has step-free access.

Mer om universell utforming

Midtgardsormen i Time kommune

KS har siden 2013 drevet et kommunenettverk universell utforming. Om lag 50 kommuner og fylkeskommuner i med i dette nettverket. Denne filmen er laget til dette nettverket for å formidle gode eksempler på universell utforming.

Foto: Per Inge Johnsen, Bodø kommune

KRONIKKER

Godt samarbeid gir deltakelse for alle

I Norge ønsker vi oss et samfunn der alle kan delta. Universell utforming er avgjørende for å nå dette målet, skriver Lasse Hansen, administrerende direktør i KS og Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Foto: Felix Features

Gode eksempler på universell utforming

KS har laget et helt nytt hefte med eksempler på universell utforming i norske kommuner og fylkeskommuner: «Viser vei til et samfunn for alle».

Foto: Christian Hellevang

Hva ser vi etter?

KS har fått bistand fra Trondheim kommune v/ Solveig Dale til å utarbeide et lite hefte om hva man ser etter når det gjelder universell utforming av bygg og uteområder.

Foto: Felix Media

Deler beste praksis

Norske kommuner og fylkeskommuner utviser stort engasjement og en god porsjon kreativitet for å skape inkluderende lokalsamfunn. Det er konklusjonen etter den årlige erfarings‐ og inspirasjonskonferansen om universell utforming.

Les flere artikler

KONTAKT