Til hovedinnhold

Universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. KS jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren.

Artikler

Markering av FNs dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Bli med på konferansen som markerer FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Påmeldingsfrist er 21. november

Nye hefter om universell utforming

KS har produsert åtte hefter om universell utforming. Her er en oversikt.

Kommunenettverk for universell utforming

KS driver et nettverk for kommuner og fylkeskommuner, som jobber med universell utforming av eksisterende bygg, eksisterende uteområder og sosiale møteplasser.

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

Universell utforming er bra for unge og eldre

Universell utforming er en forutsetning for utvikling av mer aldersvennlige lokalsamfunn. Last ned og les brosjyren "Ingen aldersgrense".

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

Universal design and age-friendly society

KS ' newest handbook on age-friendly communities is now available in English. Several other booklets with examples of universal design and age-friendly society from Norwegian municipalities and counties are already available in English.

Useful for all, necessary for some

In the booklet "Useful for all, necessary for some", some good examples of universal design are presented. The booklet aims to provide insight into some of the work done in the municipal sector. Buildings that have prioritised universal design are the church in Time Municipality, Hersleb School in Oslo Municipality, Silverberget Cultural Centre in Stavanger Municipality and the City Hall in Bodø Municipality, which now has step-free access.

Mer om universell utforming

Midtgardsormen i Time kommune

KS har siden 2013 drevet et kommunenettverk universell utforming. Om lag 50 kommuner og fylkeskommuner i med i dette nettverket. Denne filmen er laget til dette nettverket for å formidle gode eksempler på universell utforming.

KRONIKKER

Godt samarbeid gir deltakelse for alle

I Norge ønsker vi oss et samfunn der alle kan delta. Universell utforming er avgjørende for å nå dette målet, skriver Lasse Hansen, administrerende direktør i KS og Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Gode eksempler på universell utforming

KS har laget et helt nytt hefte med eksempler på universell utforming i norske kommuner og fylkeskommuner: «Viser vei til et samfunn for alle».

Hva ser vi etter?

KS har fått bistand fra Trondheim kommune v/ Solveig Dale til å utarbeide et lite hefte om hva man ser etter når det gjelder universell utforming av bygg og uteområder.

Deler beste praksis

Norske kommuner og fylkeskommuner utviser stort engasjement og en god porsjon kreativitet for å skape inkluderende lokalsamfunn. Det er konklusjonen etter den årlige erfarings‐ og inspirasjonskonferansen om universell utforming.

Les flere artikler

KONTAKT