Universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. KS jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren.

Universell utforming er bra for unge og eldre

Universell utforming er en forutsetning for utvikling av mer aldersvennlige lokalsamfunn. Last ned og les brosjyren "Ingen aldersgrense".

FNs internasjonale dag for mennesker med funksjonsnedsettelser 2020

FNs internasjonale dag for mennesker med funksjonsnedsettelser 2020

Universell utforming – viktig for noen – bra for alle. I dag markeres FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse. Et utvalg av KS´ filmer om universell utforming kan du se her.

Kommunenettverk universell utforming

Kommunenettverk universell utforming

Kommunenettverk universell utforming vil i 2019 fokusere på universell utforming av eksisterende bygg, eksisterende uteområder og sosiale møteplasser.

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

Universal design and age-friendly society

Universal design and age-friendly society

KS has created a new booklet with examples of universal design and age-friendly society from Norwegian municipalities and counties.

Useful for all, necessary for some

In the booklet "Useful for all, necessary for some", some good examples of universal design are presented. The booklet aims to provide insight into some of the work done in the municipal sector. Buildings that have prioritised universal design are the church in Time Municipality, Hersleb School in Oslo Municipality, Silverberget Cultural Centre in Stavanger Municipality and the City Hall in Bodø Municipality, which now has step-free access.

Mer om universell utforming

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT