Universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. KS jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren.

Gode eksempler på universell utforming i norske kommuner og fylkeskommuner

KS har laget et nytt hefte med eksempler på universell utforming: «Universell utforming bidrar til et aldersvennlig samfunn».

Universal design and age-friendly society

Universal design and age-friendly society

KS has created a new booklet with examples of universal design and age-friendly society from Norwegian municipalities and counties.

Kommunenettverk universell utforming

Kommunenettverk universell utforming

Kommunenettverk universell utforming vil i 2019 fokusere på universell utforming av eksisterende bygg, eksisterende uteområder og sosiale møteplasser.

Vi blir stadig eldre - hva gjør vi med det?

At vi blir stadig eldre er en av velferdssamfunnets største suksesser. For å håndtere endringene må det legges til rette for aldersvennlige samfunn. KS har snakket med Dr. Diane Wu i WHO, som er ekspert på temaet. Se intervjuet på film her.

Useful for all, necessary for some

In the booklet "Useful for all, necessary for some", some good examples of universal design are presented. The booklet aims to provide insight into some of the work done in the municipal sector. Buildings that have prioritised universal design are the church in Time Municipality, Hersleb School in Oslo Municipality, Silverberget Cultural Centre in Stavanger Municipality and the City Hall in Bodø Municipality, which now has step-free access.

Mer om universell utforming

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT