Til hovedinnhold

Universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. KS jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren.

Artikler

Foto: Edmund Ulsnæs, Ny Næring AS

Hefter om universell utforming

KS har produsert hefter om universell utforming. Her er en oversikt.

Foto: Felix Features

Kommunenettverk for universell utforming

KS driver et nettverk for kommuner og fylkeskommuner, som jobber med universell utforming av eksisterende bygg, eksisterende uteområder og sosiale møteplasser.

Aldersvennlige lokalsamfunnFoto: Fredrik Naumann/Felix Features

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

Universell utforming er bra for unge og eldre

Universell utforming er en forutsetning for utvikling av mer aldersvennlige lokalsamfunn. Last ned og les brosjyren "Ingen aldersgrense".

Booklets on universal designFoto: Shutterstock

Booklets on universal design

Since 2013, KS has run “the municipal network universal design”, during this period we have published a number of booklets on the subject of universal design. The booklets can be downloaded here or ordered free of charge by sending an e-mail to ordre@lup

Mer om universell utforming

Midtgardsormen i Time kommune

KS har siden 2013 drevet et kommunenettverk universell utforming. Om lag 50 kommuner og fylkeskommuner i med i dette nettverket. Denne filmen er laget til dette nettverket for å formidle gode eksempler på universell utforming.

Foto: Per Inge Johnsen, Bodø kommune

KRONIKKER

Godt samarbeid gir deltakelse for alle

I Norge ønsker vi oss et samfunn der alle kan delta. Universell utforming er avgjørende for å nå dette målet, skriver Lasse Hansen, administrerende direktør i KS og Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Foto: Felix Features

Gode eksempler på universell utforming

KS har laget et helt nytt hefte med eksempler på universell utforming i norske kommuner og fylkeskommuner: «Viser vei til et samfunn for alle».

Foto: Christian Hellevang

Hva ser vi etter?

KS har fått bistand fra Trondheim kommune v/ Solveig Dale til å utarbeide et lite hefte om hva man ser etter når det gjelder universell utforming av bygg og uteområder.

Foto: Felix Media

Deler beste praksis

Norske kommuner og fylkeskommuner utviser stort engasjement og en god porsjon kreativitet for å skape inkluderende lokalsamfunn. Det er konklusjonen etter den årlige erfarings‐ og inspirasjonskonferansen om universell utforming.

Les flere artikler

KONTAKT