Universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. KS jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren.

Gode eksempler på universell utforming i norske kommuner og fylkeskommuner

KS har laget et nytt hefte med eksempler på universell utforming: «Universell utforming bidrar til et aldersvennlig samfunn».

Kommunenettverk universell utforming

Kommunenettverk universell utforming

Kommunenettverk universell utforming vil i 2019 fokusere på universell utforming av eksisterende bygg, eksisterende uteområder og sosiale møteplasser.

Midtgardsormen i Time kommune

KS har siden 2013 drevet et kommunenettverk universell utforming. Om lag 50 kommuner og fylkeskommuner i med i dette nettverket. Denne filmen er laget til dette nettverket for å formidle gode eksempler på universell utforming.

Vi blir stadig eldre - hva gjør vi med det?

At vi blir stadig eldre er en av velferdssamfunnets største suksesser. For å håndtere endringene må det legges til rette for aldersvennlige samfunn. KS har snakket med Dr. Diane Wu i WHO, som er ekspert på temaet. Se intervjuet på film her.

Good examples of universal design

Universal design is about creating good, inclusive communities where everyone can participate. By learning from each other we can get better and go further in creating good inclusive communities for all.
President of KS, Gunn Marit Helgesen

Mer om universell utforming

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT