– Vi er veldig glad for å kunne bidra til å løfte frem gode eksempler på universell utforming og til å spre kompetanse.

Anne Gamme, fagleder for helse og velferd i KS

– Vi er veldig glad for å kunne bidra til å løfte frem gode eksempler på universell utforming og til å spre kompetanse, sier Anne Gamme, fagleder for helse og velferd i KS.

125 fagfolk fra kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og brukerorganisasjoner over hele landet fant veien til Oslo 30. november 2017, og årets erfarings- og inspirasjonskonferanse om universell utforming i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og KS. ”Veien mot målet 2017” er den andre konferansen i rekken.
– Og flere skal det bli, for interessen er stor. Konferansen var fullsatt og det var en lang venteliste, forteller Gamme.

Nordisk samarbeid
Under konferansens første del kunne deltakerne hente inspirasjon fra prosjekter og tiltak i våre nordiske naboland. En god opptakt til lanseringen av en ny, nordisk bransjeorganisasjon for alle som arbeider med universell utforming.

Krontanken er å gjøre det lettere å dele beste praksis og utveksle idéer mellom de nordiske landene, heve kompetansen, samkjøre anbefalinger og legge til rette for forskning på tvers av landegrensene.

IAAP Norden er en nordisk avlegger av medlemsorganisasjonen The International Association of Accessibility Professionals (IAAP). Bak begge initiativet står den svenske stiftelsen Funka.

– IAAP samler verdensledende kompetanse innen universell utforming, fortalte Andreas Cederbom fra Funka.

Viste frem de gode eksemplene
De nordiske innslagene tilførte konferansen et ekstra interessant og nyttig perspektiv, men hovedmålet var å vise frem det gode arbeidet norske kommuner og fylkeskommuner gjør for å skape mer inkluderende lokalsamfunn.

Et eksempel var Emilie Agnæss, arealplanlegger i Kongsvinger kommune, som fortalte om hvordan universell utforming lå til grunn fra dag én, da tre ungdomsskoler skulle slås sammen i ett, nytt praktbygg. Kongsvinger kommune søkte og fikk støtte fra Bufdir til å evaluere prosjektet. Skoleutbyggingen skal dermed brukes som case for læring og kompetanseheving i hele kommunen.

– Det håper jeg vil føre til at vi kan si at universell utforming, det kan vi når vi bygger kommunale prosjekter, sa Agnæss.

Befaring på Hersleb skole
Hersleb skole i Oslo fremstår igjen som det praktbygget det en gang var, etter en omfattende rehabilitering. At skolen nå også er blitt mer inkluderende, fikk KS-nettverket for universell utforming se med selvsyn da de var på befaring dagen før konferansen.

– Jeg vil påstå at i forhold til universell utforming, er skolen like bra som om den hadde vært nybygget, sa prosjektleder Per Morten Kals i Undervisningsbygg.