Et hefte heter «Design for mangfold - universell utforming i skoler og barnehager», et annet hefte heter «Universell utforming i handelslokaler».

Så har vi fått produsert to hefter med tips til hva vi kan se etter når vi går på befaringer. Det ene heftet heter «Universell utforming – hva ser vi etter uteområder» og det siste heftet heter «Universell utforming – hva ser vi etter Publikumsbygg».

I løpet av februar 2021 kommer et hefte om «universell utforming og bolig» og et hefte om «kartlegging av skoler og barnehager»

Vi har en egen side med hefter som vi har gitt ut på engelsk om universell utforming. Heftet om vårt internasjonale nettverk er kun på engelsk.

Det er også laget en fin håndbok om aldersvennlige lokalsamfunn.

Heftene kan bestilles gratis fra ordre@lupro.no.