Et hefte heter «Design for mangfold - universell utforming i skoler og barnehager», et annet hefte heter «Hvordan utforme tilgjengelige handelslokaler for alle?».

Så har vi fått produsert to hefter med tips til hva vi kan se etter når vi går på befaringer. Det ene heftet heter «Opparbeidet uteareal – universell utforming. Kartlegging, tips og råd» og det siste heftet heter «Publikumsbygg - universell utforming. Kartlegging, tips og råd».

Senere i 2021 kom et hefte om «En bolig for hele livet» og heftet «Kartleggingsverktøy: Universell utforming i skoler og barnehager». Vi har også laget heftene «Aktiv i nærmiljøet» og «Vill natur for alle».

Høsten 2023 er hefte om Parker, Turområder, Bibliotek, Kulturhus og Kollektivtransport laget.

Det er også lagt ut en oversikt med kontaktinformasjon til medlemmar i KS sitt kommunenettverk for universell utforming.

Vi har en egen side med hefter som vi har gitt ut på engelsk om universell utforming. Heftet om vårt internasjonale nettverk er kun på engelsk.

Det er også laget en fin håndbok om aldersvennlige lokalsamfunn.

Heftene kan bestilles gratis fra ordre@lupro.no.

Oversikt over heftene (pdf)