- Universell utforming handler om å skape gode, inkluderende lokalsamfunn der alle kan delta. Ved å lære av hverandre kan vi bli bedre og komme lengre i det å skape gode inkluderende lokalsamfunn for alle, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. 

KS har de siste fire årene drevet et nettverk for kommuner og fylkeskommuner, der temaet
er universell utforming. I forbindelse med arbeidet i kommunenettverk universell utforming har det blitt gjort mye bra arbeid i de kommunene og fylkeskommunene som er med i det nettverket.

Bygg og uterom
I januar 2018 publiserte KS heftet "Nyttig for alle, nødvendig for noen" med noen gode eksempler presentert. Heftet skulle gi et lite innblikk i en del av arbeidet som gjøres i kommunesektoren. Bygg som særlig har satset på universell utforming er kirken i Time kommune, Hersleb skole i Oslo kommune, Sølvberget kulturhus i Stavanger kommune og rådhuset i Bodø kommune, som har fått trinnfri adkomst.

Heftet har også eksempler på satsinger i uterom og friluftsliv, som Stovnertårnet i Oslo kommune, Stemmenparken i Time kommune og turveier i Telemark fylkeskommune. I Gratangen kommune bygges det en ny sansehagen på dugnad. 

Hvis du ønsker å bestille hefte om universell utforming: send e-post til ordre@lupro.no.


Bruen over vannet Midgardsormen i Time kommune er tegnet av Asplan Viak. Foto: Fredrik Naumann, Felix Features