KS har de siste ti årene drevet et nettverk om universell utforming for kommuner og fylkeskommuner. Det har blitt gjort mye bra arbeid i nettverket allerede, og det gode arbeidet fortsetter i 2024.

Målgruppen for nettverket er administrativt ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, med spesielt ansvar for og engasjement for universell utforming. Kommunene og fylkeskommunene som deltar i nettverket får faglig påfyll, nye verktøy og metoder og et stort nettverk med fagpersoner fra andre kommuner og fylkeskommuner.

Nettverk i tre regioner

Vi fortsetter med å prøve ut en ny modell der det nasjonale nettverket skjer på tre ulike steder i Norge. Nettverket er åpent for deltakelse fra hele landet, men det vil totalt bli tilbudt tre «nettverk» i tre ulike regioner, og hvert nettverk omfatter tre lunsj til lunsj-samlinger:

  • Kommunegruppe 1 er planlagt lokalisert i Oslo-området
  • Kommunegruppe 2 er planlagt lokalisert i Stavanger-området.
  • Kommunegruppe 3 er planlagt lokalisert i Tromsø-området (alternativt i Bodø-området og også en samling i Alta)

I mai planlegger vi en samling i Trondheim.

I oktober/november planlegger vi i tillegg en erfarings- og formidlingskonferanse i Oslo-området.

Dette er et lukket kommunenettverk, der man må søke om å få plass. Det er fortsatt noen ledige plasser i nettverket og kommuner/fylkeskommuner som ønsker å delta der kan søke om deltakelse innen 15.mars 2024. Det gjør du ved å sende en kort søknad til KS-postmottak ks@ks.no

Mer informasjon får du ved å kontakte seniorrådgiver i KS, Christian Hellevang - se kontaktinformasjon nederst på siden.