- Universell utforming handler om å skape gode, inkluderende lokalsamfunn der alle kan delta. Ved å lære av hverandre kan vi bli bedre og komme lengre i det å skape gode inkluderende lokalsamfunn for alle, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS har de siste fem årene drevet et nettverk om universell utforming for kommuner og fylkeskommuner. Det har blitt gjort mye bra arbeid i nettverket allerede, og det gode arbeidet fortsetter i 2019.

Målgruppen er administrativt ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, med spesielt ansvar for- og engasjement for universell utforming. Kommunene og fylkeskommunene som deltar i nettverket får faglig påfyll, nye verktøy og metoder og et stort nettverk med fagpersoner fra andre kommuner og fylkeskommuner.

Ny modell i tre regioner
I år prøver vi ut en ny modell der det nasjonale nettverket skjer på tre ulike steder i Norge. Nettverket er åpent for deltakelse fra hele landet, men det vil totalt bli tilbudt tre «nettverk» i tre ulike regioner, og hvert nettverk omfatter tre lunsj til lunsj-samlinger:

  • Kommunegruppe 1 er planlagt lokalisert i Oslo-området
  • Kommunegruppe 2 er planlagt lokalisert i Stavanger-området.
  • Kommunegruppe 3 er planlagt lokalisert i Tromsø-området (alternativt i Bodø-området)

Første samling skal være felles for alle, og vil være Oslo-området (alternativt i Trondheim), i februar/mars 2019. Deretter vil de påfølgende to samlingene i nettverket være i perioden april/mai- desember, der ulike kommunegrupper møtes i ulike regioner.

I oktober/november planlegger vi i tillegg en erfarings- og formidlingskonferanse i Oslo-området.

Søk om å få delta i nettverket innen 4. februar
Dette er et lukket kommunenettverk, der man må søke om å få plass. Det er fortsatt noen ledige plasser i nettverket og kommuner/fylkeskommuner som ønsker å delta må søke om deltakelse innen 4.februar 2019. Det gjør du ved å sende en kort søknad til KS-postmottak ks@ks.no. Søknadsskjema får du ved å kontakte Christian.Hellevang@ks.no

For mer informasjon kontakt seniorrådgiver i KS, Christian Hellevang (Christian.Hellevang@ks.no /mobil 930 81 650)