1. oktober markerte KS' den internasjonale dagen for eldre. Vi benyttet anledningen til å spørre ulike mennesker i alderen 7 til 88 om deres tanker om det å bli gammel.

Denne videoen har vi laget som en del av vårt arbeid med aldersvennlige lokalsamfunn. KS har fått ansvaret for å jobbe med aldersvennlige lokalsamfunn, som en del av regjeringens arbeid med Leve hele livet. 

Les mer om KS' arbeid med Leve hele livet: Leve hele livet - en satsing for eldre

I arbeidet med aldersvennlige lokalsamfunn er tverrsektorielt samarbeid og medvirkning i sentrum. KS har bygd opp et nettverk av kommuner, laget verktøy; håndbok, veikart, nettsider og filmer.

Du kan lese mer om vårt arbeid med aldersvennlige lokalsamfunn på ks.no/aldersvennlig