Levanger kommunes arbeidsgruppe består av representanter fra rådmannens stab, seniorrådet, kulturenheten, hjemmesteder avdeling ergoterapi og fysioterapitjenesten, enhet bygg og eiendom og enhet kommunalteknikk.

Men hvordan kom de i gang med arbeidet? Ingvild Rønning Radwan er frivilligkoordinator Kulturenheten Levanger kommune. Hun fortalte om prosessen med å få brukerne på banen:

- Det er så sterkt eierskap til grendene, så vi måtte ut dit. Vi hadde et møte på Skogn helsetun. Sanitetshuset i Åsen og på Levanger bo- og aktivitetssenter. Der er et hus hvor mange føler seg hjemme, og har lave skuldre. Vi var spent på om det kom noen, og så strømmet det på med folk, nær femti stykker..

Og det var ikke bare kjente ansikter. Mange av disse hadde fått med seg andre.

- Og ei sa: Jeg er her for de andre, de som ikke er her nå.

I invitasjonen skrev de: Har du behov for transport, så ring.

- Men det var jo ingen som ringte, det skal mye til for at folk gjør det. Kanskje vi burde tatt hjemmetjenesten med på laget, og håndplukket flere informanter, det er viktig å tenke på de som ikke kommer på møter, understreket frivilligkoordinatoren på konferansen.

Gjør det enkelt

De spurte blant annet om hvordan byen og lokalsamfunnet kan bli mer fremkommelig og tilgjengelig for eldre, hva skal til for at du skal ha en aktiv alderdom, og hvordan en dag i 2025 ser ut for deg.

I ettertid tenker hun at spørsmålene de stilte burde vært enda enklere

- Tenk på ordene, bruk for eksempel ikke ord som prosess. Hold spørsmålene nedpå! Spør rett frem: Hvordan du vil ha det når du blir gammel?  Bruk heller noen ekstra stikkord om det trengs underveis i samtalen.

Innspillene blir et viktig kunnskapsgrunnlag i den pågående planprosessen i Levanger.

Ingvild Rønning Radwan sa det er viktig å tenke langsiktig, men også levere raskt på noe som er synlig.

Radwan snakket også om hvordan kommunen jobber for å tilrettelegge for og samarbeide med frivillighet og lokalsamfunn.

Kommunen har sterkt fokus på vinn-vinn-effekten som ligger i samarbeid med frivillige organisasjoner i eldreomsorgen.

- Det gir livskvalitet både for de som gir og de som får. Målet er å utvikle en bærekraftig arbeidsform med frivillighet og omsorgsbasene i Levanger.

Kommunen har laget en håndbok i frivillig-koordinering, med felles avtaleverk og maler. Seks ansatte er kurset i frivilligkoordinering eldreomsorg i regi av det nasjonale verdighetssenteret. Kommunen har tett samarbeid med Levanger frivilligsentral.

- Skal vi få til det med aldersvennlig samfunn, så må vi tenke i lag, oppsummerte Ingvild Rønning Radwan.