Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus. For at eldre skal kunne være aktive, delta i samfunnet, bidra og unngå ensomhet og isolasjon må vi ha en mer helhetlig og tverrsektoriell tilnærming.

Det handler om at vi skal bo hjemme lengst mulig, kunne oppholde oss i nærmiljøet, ha aktiviteter vi har lyst til å delta på og muligheten til å komme oss dit. Ved å involvere flere sektorer og eldre i enda større utstrekning kan vi få bedre oversikt over både utfordringer og muligheter vi står overfor om vi skal utvikle mer aldersvennlige lokalsamfunn.

KS er iferd med å utvikle en modell for et nasjonalt nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn med samlinger og verktøy som skal hjelpe kommunene på vei mot mer aldersvennlige samfunn. Det er en del av samarbeidsavtalen med regjeringen om Leve hele livet.

KS jobber særlig med:

  • Universell utforming/utendørsområder og fysisk aktivitet
  • Bolig
  • Transport
  • Samfunnsdeltagelse
  • Medvirkning og kommunikasjon

Vil du vite mer? Se her: