Sysselsettingsstatistikk

Deltidsansatte utførte 13.900 årsverk merarbeid i 2021

Deltidsansatte utførte 13.900 årsverk merarbeid i 2021

I 2021 ble det utført om lag 403.700 avtalte årsverk i kommunal sektor og 13.900 årsverk merarbeid utover dette. Samlet ble det dermed utført om lag 417.600 årsverk dette året.

Sysselsettingsstatistikk

Sysselsettingsstatistikk

Her er statistikk som omhandler sysselsetting i kommunal forvaltning.

Sysselsetting i kommunesektoren i tariffsammenheng

Sysselsetting i kommunesektoren i tariffsammenheng

Kommunesektoren kan deles inn på mange ulike måter. Her presenteres kommunesektoren delt inn i tariffsammenheng.

Statistikk om barnevernstjenesten

Statistikk om barnevernstjenesten

Siden 2009 har antall ansatte i kommunesektoren økt med om lag 17 prosent. I barnevernstjenesten har antallet økt med i underkant av 60 prosent i samme periode. 84 prosent av de ansatte i barnevernstjenesten er kvinner.

Noen fakta om sysselsetting

Nesten en av tre ansatte i kommunal sektor har særaldersgrense

I KS-området samlet er det i underkant av 447.000 arbeidstakere. Av disse er ca. 130.000 i stilling med særaldersgrense. Dette tilsvarer 29,2 prosent av de ansatte i KS-området totalt.

Status Kommune 2022

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

SISTE OM PERSONALSTATISTIKK

Les flere artikler

KONTAKT