Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det norske samfunnet. Arbeid har en verdi for den enkelte, for kommuneøkonomien og for samfunnet. Flyktningers kompetanse er også en ressurs for kommunene som arbeidsgiver. Inkludering gir i tillegg økt kunnskap og forståelse for ulik bakgrunn. 

Rollemodeller, strategier for inkludering, holdningsarbeid, tett oppfølging av flyktningene, språkopplæring, samarbeid med NAV og yrkesrettet arbeidspraksis er faktorer som fremmer ansettelse av flyktninger, ifølge kommunene selv.

Lenkeblokk Icon Dypdykk 2016 - Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Lenkeblokk Icon Les Arbeidsgivermonitoren 2017 Lenkeblokk Icon Se data for din kommune