I tillegg til å være til direkte nytte for den enkelte kommune og fylkeskommune, brukes Arbeidsgivermonitoren aktivt av KS for å fremme og understøtte våre medlemmers interesser som arbeidsgivere. Arbeidsgivermonitoren er også en kilde til informasjon hos sentrale myndigheter, media og arbeidslivets parter.
Årets utave vil lanserers under Arendalsuka i august. 

Delta i spørreundersøkelse

En viktig del av datagrunnlaget for Arbeidsgivermonitoren er en spørreundersøkelse om tema som ledelse, kompetanse- og rekrutteringsbehov, sykefravær, arbeidstid, innovasjon og digitalisering. I disse dager vil alle landets kommuner og fylkeskommuner motta invitasjon om å delta i denne spørreundersøkelsen. Jo flere som deltar, jo større verdi vil undersøkelsen ha. Vi håper derfor at så mange som mulig har anledning til å bidra til årets undersøkelse! Henvendelsen om å besvare spørreskjemaet vil komme fra analysebyrået IPSOS.

Dypdykk om omstilling i år

I tillegg til å dokumentere tilstanden og utvikling innen de vante temaene nevnt ovenfor, inneholder hver utgave av Arbeidsgivermonitoren et dypdykk, et tema som rullerer fra gang til gang. Tema for årets dypdykk er omstilling. Til dypdykket er det utviklet et eget, mindre omfattende spørreskjema. Dette skjemaet vil bli sendt ut litt etter hovedundersøkelsen.