Samferdsel

Transportsektoren blir en stadig viktigere del av klima- og miljøpolitikk, arealplanlegging og næringsutvikling. Den har stor betydning for kommunesektorens rolle som regional utviklingsaktør.

Aktuelt

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Vindkraftanlegg bygd i myr, eller skogplanting på stader det opprinneleg ikkje høyrer heime, kan gi negative effektar for både klima, natur og klimatilpassing. Det gjeld sjølv om målet er å avgrense klimaendringar.

Webinar om regulering av utleie og bruk av el-sparkesykler

Webinar om regulering av utleie og bruk av el-sparkesykler

Onsdag 19. mai fra kl. 12.30 kan du følge fagmøtet om hvordan kommunene fremover skal kunne regulere utleie og bruk av el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Kommunesektoren har lenge etterlyst hjemler for regulering.

Høringssvar om regulering av utleie og bruk av el-sparkesykler

HØRING

Høringssvar om regulering av utleie og bruk av el-sparkesykler

KS mener forslaget om å gi kommunene en lovhjemmet for å kunne regulere utleie og bruk av el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er godt og har gitt innspill til hvordan en lovhjemmel bør utformes.

El-sparkesykler: Gjennombrudd for tillit og ansvar til kommunene

El-sparkesykler: Gjennombrudd for tillit og ansvar til kommunene

Denne uken ble det fremmet lovforslag som gir kommunene handlingsrom til å regulere utleie av el-sparkesykler på offentlig grunn. Forslaget ivaretar flere viktige hensyn slik KS har tatt til orde for. Kommunene får både tillit og ansvar for å tilpasse.

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

Fylkesordførerkollegiet og KS var onsdag 14. april invitert til regjeringens kontaktkonferanse for å diskutere fylkeskommunenes rolle i det grønne skiftet og ungt utenforskap.

Høring om Nasjonal transportplan: - Bevilgningene bør løftes ytterligere

Høring om Nasjonal transportplan: - Bevilgningene bør løftes ytterligere

Vedlikehold av fylkesveiene blir endelig del av de økonomiske rammene i Nasjonal Transportplan. – Gledelig gjennombrudd, sa Bjørn Arild Gram i komitéhøringen. Han anbefalte Stortinget å øke de foreslåtte bevilgningene og sørge for en ubyråkratisk ordning.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT