Til hovedinnhold

Samferdsel

Transportsektoren blir en stadig viktigere del av klima- og miljøpolitikk, arealplanlegging og næringsutvikling. Den har stor betydning for kommunesektorens rolle som regional utviklingsaktør.

Artikler

Aktuelt

Foto: Fjord1

Felles innspill om kompensasjonsordning for nullutslipp

Fylkesordførerkollegiet og Kollektivtrafikkforeningen har gått sammen om et felles brev til Samferdselsdepartementet om en kompensasjonsordning for nullutslipps hurtigbåt og ferge.

Foto: Shutterstock

HØRING

Høringsinnspill til stortingsbehandlingen av NTP

KS har pekt på fortsatt vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene, manglende kompensasjonsordning for elektrifisering av ferger, og svak oppfølging av byvekstavtalene.

Foto: Shutterstock

HØRING

Høringsinnspill om NTP fra KS Storbynettverk

KS Storbynettverk, som består av 8 bykommuner og KS, har gitt innspill til stortingsbehandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036. Her kan du lese innspillene i sin helhet.

Foto: Shutterstock

Opptak fra webinar om Nasjonal transportplan 2025-2036

Her kan du se opptak fra webinaret om Nasjonal transportplan (NTP). I samarbeid med Samferdselsdepartementet har KS sett nærmere på hva stortingsmeldingen betyr for kommunesektoren.

Foto: Tormod Ugelstad

PRESSEMELDINGER

Hverdagsveiene blir nok en gang nedprioritert

- Vi er skuffet over regjeringen som sier de vil ta vare på det vi har, men som likevel ikke satser på fylkesveiene i ny Nasjonal transportplan (NTP), sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: KS

KS Landsting: Nasjonal transportplan må være for hele landet

KS Landsting mener at Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 må omfatte transportutfordringer over hele landet, ikke kun statens ansvarsområder. Hvis det skal være en reell nasjonal plan, må den ta på alvor fylkeskommunenes utfordringer med fylkesvei.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT