Samferdsel

Transportsektoren blir en stadig viktigere del av klima- og miljøpolitikk, arealplanlegging og næringsutvikling. Den har stor betydning for kommunesektorens rolle som regional utviklingsaktør.

Aktuelt

Positivt med satsing på fylkesveger

Positivt med satsing på fylkesveger

Rett før jul økte Stortinget støtten til vedlikehold av fylkesveger med 400 millioner kroner. Frem til 15. februar kan fylkeskommunene søke om sin andel av potten for å ruste opp et forfallent vegnett i 2021.

Kommunene blir enda viktigere klimaaktører

Kommunene blir enda viktigere klimaaktører

- Kommunene får nå en enda mer sentral rolle i arbeidet med å nå nasjonale klimamål, fastslår KS’ styreleder Bjørn Arild Gram i en kommentar til regjeringens klimamelding som ble lagt fram 8. januar.

Høringssvar om framtidige inntekter i bomringene

HØRING

Høringssvar om framtidige inntekter i bomringene

Hovedstyret i KS har i sitt siste møte i 2020 behandlet forslagene fra utvalget som skulle utrede framtidige inntekter i bomringene. Nedenfor følger høringssvaret fra KS.

Nye fergekrav må finansieres

Nye fergekrav må finansieres

- Vi forutsetter at regjeringen nå vil gi nye signaler om fergefinansiering, sier KS’ styreleder, Bjørn Arild Gram, i en kommentar til regjeringens krav om lav- eller nullutslipp i alle nye fergeanbud fra 2023 og i alle hurtigbåtanbud fra 2025.

Landsstyrets uttalelse om Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033

Landsstyrets uttalelse om Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033

Regjeringens arbeid med Stortingsmeldingen om ny NTP må se vår nasjonale infrastruktur under ett og ikke kun statens investeringer.

Behovet for økt fergefinansiering like stort som før

Behovet for økt fergefinansiering like stort som før

Staten må kompensere fylkene for merkostnadene ved fergedriften. Alternativet er færre avganger eller høyere priser. Dette var hovedbudskapet fra fire fergefylker og KS på den digitale, nasjonale fergekonferansen 3. november.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT