Samferdsel

Transportsektoren blir en stadig viktigere del av klima- og miljøpolitikk, arealplanlegging og næringsutvikling. Den har stor betydning for kommunesektorens rolle som regional utviklingsaktør.

Les mer

Høringssvar om

HØRING

Høringssvar om "overføringsloven"

KS har levert høringssvar om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen (SVV) til fylkeskommunene (overføringsloven). KS har spesielt vært opptatt av forhold som gjelder overføring av ansatte fra SVV.

Sams vegadministrasjon: Fra baksetet til førersetet

KRONIKKER

Sams vegadministrasjon: Fra baksetet til førersetet

Lederen av Samferdselskollegiet i fylkeskommunene, Vidar Ose, har skrevet et innlegg der han på vegne av kollegiet med egne ord gir sitt syn på det retoriske spørsmålet om Stortinget gikk fra sans og samling da de vedtok å flytte vegadministrasjonen.

KS starter nytt samferdselsnettverk

KS starter nytt samferdselsnettverk

På oppfordring fra medlemmene starter KS opp et nettverk som i første rekke skal arbeide med problemstillinger knyttet til avviklingen av sams vegadministrasjon. Fra 2020 vil fylkene selv overta administrasjonen av egne veier.

Ber staten ta ansvar

Ber staten ta ansvar

Garantiansvar i statlige veiprosjekter kan føre til dårligere lånebetingelser. I konsultasjonsmøte med Finansdepartementet torsdag 15. november ba KS regjeringen om å vurdere om staten bør ta dette ansvaret.

Naturfareforum etterlyser mer forebygging

Naturfareforum etterlyser mer forebygging

Det andre toppledermøtet i Naturfareforum ble gjennomført nylig. Forebygging knyttet til eksisterende bebyggelse og infrastruktur var tema for møtet. Fra KS deltok administrerende direktør Lasse Hansen.

KS drøftet klimaarbeid med EU-kommisær Cañete

KS drøftet klimaarbeid med EU-kommisær Cañete

Sammen med en gruppe europeiske ordførere møtte KS’ styreleder, Gunn Marit Helgesen, EUs kommisær for klima og energi, Miguel Arias Cañete. De ønsket å drøfte et fastere og mer formalisert samarbeid med EU.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT