Samferdsel

Transportsektoren blir en stadig viktigere del av klima- og miljøpolitikk, arealplanlegging og næringsutvikling. Den har stor betydning for kommunesektorens rolle som regional utviklingsaktør.

Aktuelt

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

Fylkesordførerkollegiet og KS var onsdag 14. april invitert til regjeringens kontaktkonferanse for å diskutere fylkeskommunenes rolle i det grønne skiftet og ungt utenforskap.

Høring om Nasjonal transportplan: - Bevilgningene bør løftes ytterligere

Høring om Nasjonal transportplan: - Bevilgningene bør løftes ytterligere

Vedlikehold av fylkesveiene blir endelig del av de økonomiske rammene i Nasjonal Transportplan. – Gledelig gjennombrudd, sa Bjørn Arild Gram i komitéhøringen. Han anbefalte Stortinget å øke de foreslåtte bevilgningene og sørge for en ubyråkratisk ordning.

Nasjonal transportplan: Gjennombrudd for fylkesveiene

PRESSEMELDINGER

Nasjonal transportplan: Gjennombrudd for fylkesveiene

- For første gang blir finansiering av fylkesveivedlikehold en del av de økonomiske rammene i Nasjonal transportplan (NTP). Det er svært gledelig og et gjennombrudd for fylkeskommunene og KS, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

KS ber om avklaring på garantiansvar for bompengelån

KS ber om avklaring på garantiansvar for bompengelån

KS har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet avklare hvordan statlig overtagelse av garantiansvaret på riksveger skal foregå.

Positivt med satsing på fylkesveger

Positivt med satsing på fylkesveger

Rett før jul økte Stortinget støtten til vedlikehold av fylkesveger med 400 millioner kroner. Frem til 15. februar kan fylkeskommunene søke om sin andel av potten for å ruste opp et forfallent vegnett i 2021.

Kommunene blir enda viktigere klimaaktører

Kommunene blir enda viktigere klimaaktører

- Kommunene får nå en enda mer sentral rolle i arbeidet med å nå nasjonale klimamål, fastslår KS’ styreleder Bjørn Arild Gram i en kommentar til regjeringens klimamelding som ble lagt fram 8. januar.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT