Samferdsel

Transportsektoren blir en stadig viktigere del av klima- og miljøpolitikk, arealplanlegging og næringsutvikling. Den har stor betydning for kommunesektorens rolle som regional utviklingsaktør.

Les mer

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

Over hele landet er vi avhengige av bredbånd og mobildekning for å få hverdagen til å fungere. Flere og flere offentlige tjenester leveres kun gjennom nettbaserte løsninger. Da er det uakseptabelt at det i enkelte områder ikke finnes tilgang til nett.

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. KS ønsker tilbakemeldinger innen 27. september.

Stortingshøring om kommuneproposisjonen

HØRING

Stortingshøring om kommuneproposisjonen

21. mai holdt kommunalkomitéen høring om kommuneproposisjonen. Nestleder Bjørn Arild Gram presenterte KS' oppfatninger om hvordan kommuneopplegget for kommende budsjettår ser ut.

Regjeringens kontaktkonferanse med fylkene

Regjeringens kontaktkonferanse med fylkene

Næringsutvikling, kompetanse og omstilling var blant temaene da regjeringen møtte KS, fylkesordførere og fylkesrådmenn til kontaktkonferanse for å snakke om hvordan staten og fylkeskommunene skal samarbeide for å nå felles nasjonale mål.

Høringssvar om trafikant og kjøretøykontroll i Statens vegvesen

HØRING

Høringssvar om trafikant og kjøretøykontroll i Statens vegvesen

KS har avgitt høringssvar til Statens vegvesen (SVV) og Vegdirektoratet om forslagene til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på trafikant- og kjøretøyområdet (TK) i SVV.

Nettverksamling om sams vegadministrasjon

Nettverksamling om sams vegadministrasjon

Det dukes for en ny nettverksamling 21. mai i forbindelse med overføring av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Vi ser på status og utfordringer fremover.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT