Til hovedinnhold

Samferdsel

Transportsektoren blir en stadig viktigere del av klima- og miljøpolitikk, arealplanlegging og næringsutvikling. Den har stor betydning for kommunesektorens rolle som regional utviklingsaktør.

Artikler

Aktuelt

Foto: Shutterstock

Ber om bedre regler for omklassifisering av vei

Av og til oppstår det et behov for å omklassifisere riksvei til fylkesvei. Fylkeskommunekollegiet og Samferdselssjefkollegiet mener disse sakene i dag representerer en økonomisk risiko som fylkeskommunene ikke ønsker å ta.

Foto: Tormod Ugelstad, KS

Landsstyrets uttalelse om RNB og kommuneproposisjonen

KS' landsstyre mener i sin uttalelse at det er et stort omstillingsbehov i kommunesektoren på tross av rammene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2923 og kommuneproposisjonen 2024.

Mer kraft til Nord-Norge

Felles fylkesmøte KS Nordland og KS Troms og Finnmark mener det er viktig å komme raskt i gang med økt kraftproduksjon i Nord-Norge.

Foto: Shutterstock, nmedia

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Vindkraftanlegg bygd i myr, eller skogplanting på stader det opprinneleg ikkje høyrer heime, kan gi negative effektar for både klima, natur og klimatilpassing. Det gjeld sjølv om målet er å avgrense klimaendringar.

Foto: Tormod Ugelstad, KS

KRONIKKER

Husker veidirektøren på fylkesveiene?

- Vi er overrasket over at veidirektøren har sendt fra seg et dokument som beskriver en samlet norsk veisektor uten å redegjøre for at 90 prosent av veiene tilhører kommunesektoren.

Foto: Shutterstock

NTP 2025-2036: Utredningsgrunnlag med stort hull

- Det er oppsiktsvekkende at Statens vegvesen ikke omtaler de store utfordringene for et nedslitt fylkesveinett i sin utredning, sier fylkesråd Siv Henriette Jacobsen og ordfører Jan Oddvar Skisland.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT