Samferdsel

Transportsektoren blir en stadig viktigere del av klima- og miljøpolitikk, arealplanlegging og næringsutvikling. Den har stor betydning for kommunesektorens rolle som regional utviklingsaktør.

Les mer

Stortingshøring om kommuneproposisjonen

HØRING

Stortingshøring om kommuneproposisjonen

21. mai holdt kommunalkomitéen høring om kommuneproposisjonen. Nestleder Bjørn Arild Gram presenterte KS' oppfatninger om hvordan kommuneopplegget for kommende budsjettår ser ut.

Regjeringens kontaktkonferanse med fylkene

Regjeringens kontaktkonferanse med fylkene

Næringsutvikling, kompetanse og omstilling var blant temaene da regjeringen møtte KS, fylkesordførere og fylkesrådmenn til kontaktkonferanse for å snakke om hvordan staten og fylkeskommunene skal samarbeide for å nå felles nasjonale mål.

Høringssvar om trafikant og kjøretøykontroll i Statens vegvesen

HØRING

Høringssvar om trafikant og kjøretøykontroll i Statens vegvesen

KS har avgitt høringssvar til Statens vegvesen (SVV) og Vegdirektoratet om forslagene til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på trafikant- og kjøretøyområdet (TK) i SVV.

Nettverksamling om sams vegadministrasjon

Nettverksamling om sams vegadministrasjon

Det dukes for en ny nettverksamling 21. mai i forbindelse med overføring av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Vi ser på status og utfordringer fremover.

Ekstrakostnader for grønn kollektivtrafikk øker kraftig

Ekstrakostnader for grønn kollektivtrafikk øker kraftig

- Skal regjeringens mål om fossilfri kollektivtrafikk i 2025 nås, må fylkeskommunene bli tilført økte driftsmidler i en overgangsperiode. Fylkene som leder an i det grønne skiftet får nå store utgiftsøkninger, fastslår KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

KS tilfreds med økt kommunalt selvstyre i havnene

KS tilfreds med økt kommunalt selvstyre i havnene

KS har fått to viktige gjennomslag i forslaget til ny havne- og farvannslov. Det ene er behovet for en opprydding i ansvar og myndighet mellom stat og kommune. Det andre at kommunene kan ta utbytte fra overskuddet i havnevirksomheten.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT