Hovedlinjene i NTP 2025-2036 v/Øystein Rembar, prosjektleder for NTP, Samferdselsdepartementet.

  • Drift og vedlikehold på riks- og fylkesveinettet og ras- og skredsikring på fylkesveier ved Kari Johanne Hjeltnes, utredningsleder Veiseksjonen og Karin Johanne Jacobsen, utredningsleder Veiseksjonen
  • Tiltak og virkemidler for å nå nullvekstmålet på en mer kostnadseffektiv måte ved Mari Braaten Larssen, fagdirektør Byseksjonen
  • Grep for å ivareta og utvikle kompetanse og kapasitet for alle veier ved Andreas Hedum, utredningsleder Miljøseksjonen
Lenkeblokk Icon Se pressemeldingen fra KS etter fremleggelsen av NTP