Til hovedinnhold

Næringsutvikling

Kommunene er opptatt av å skape arbeidsplasser. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er. Et godt partnerskap med kommunen kan gi næringslivet konkurransefortrinn.

Artikler

Les flere saker om næringsutvikling

Vannforsyning: Beredskap og krisehåndtering

Drikkevannsforsyning er en samfunnskritisk funksjon og infrastruktur som kommunene har ansvaret for. Trygt drikkevann er avgjørende for liv og helse. Svikt i vannforsyningen får alvorlige konsekvenser for mange av samfunnets funksjoner.

Grønne bygganskaffelser – så mye kan du spare

Webinar 7. mars: Hvordan kan offentlige byggherrer stille klimakrav når de skal rehabilitere eller bygge nytt? Hva kan byggebransjen levere? Koster det mer å bygge grønt? Hvilken gjennomføringsmodell er best egnet når man skal tenke sirkulærøkonomi?

HØRING

Høringssvar: Grunnrenteskatt på havbruk

KS har levert høringssvar til forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra og med 1. januar 2023.

Bedre samordning ønskes velkommen i landbruket

En stadig mer aktuell utfordring er å jobbe mer med sammenhenger for bærekraftig arealbruk, klima, klimatilpasning og matproduksjon. Bedre samordning var gjennomgående for alle temaer som KS drøftet i konsultasjonsmøtet med landbruksministeren.

Positivt møte med næringsministeren

Ny minerallov, virkemiddelapparatet, like konkurransevilkår og "Norgesmodellen" sto på dagsorden da KS møtte til konsultasjonsmøte med næringsminister Jan Christian Vestre denne uken.

Vinn prisen for årets lokale klimatiltak 2022

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, KBN Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Søknadsfrist 30. september.

Les flere artikler