Til hovedinnhold

Næringsutvikling

Kommunene er opptatt av å skape arbeidsplasser. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er. Et godt partnerskap med kommunen kan gi næringslivet konkurransefortrinn.

Artikler

Les flere saker om næringsutvikling

Foto: Deloitte

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027

De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer. Forventningene ligger også til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.

Foto: Mostphotos

Velkommen til GrønnPraksis 23

GrønnPraksis er en nasjonal arena som løfter frem eksempler på hvordan bærekraftig omstilling gjøres i praksis. Konferansen i Kristiansand 6.-7. juni skal bidra til samfunnsendring ved hjelp av erfaringsdeling og utvikling av gode tiltak og idéer.

Foto: Andrey Armyagov, Mostphotos

KS på høring om grunnrenteskatt på havbruk

Mandag 17. april var det høring i Stortingets finanskomité om det reviderte forslaget til Grunnrenteskatt på havbruk. Sjeføkonom Torbjørn Eika og spesialrådgiver Helga Birgitte Aasdalen stilte på vegne av KS.

Foto: KS

Halden og Fyresdal er årets næringslivskommuner

Halden og Fyresdal gikk av med seieren i årets kåring av Norges beste vertskommuner for næringslivet.

Foto: Unsplash

Vannforsyning: Beredskap og krisehåndtering

Drikkevannsforsyning er en samfunnskritisk funksjon og infrastruktur som kommunene har ansvaret for. Trygt drikkevann er avgjørende for liv og helse. Svikt i vannforsyningen får alvorlige konsekvenser for mange av samfunnets funksjoner.

Foto: Shutterstock

Nominerte til årets vertskommune for næringsutvikling

Seks kommuner kjemper om å bli årets næringslivskommune. For fjerde år på rad kårer NHO og KS Norges beste vertskommune for næringslivet. Vinneren kåres 15. mars på Kommunalpolitisk Toppmøte.

Les flere artikler