Næringsutvikling

Kommunene er opptatt av å skape arbeidsplasser. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er. Et godt partnerskap med kommunen kan gi næringslivet konkurransefortrinn.

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

KS og NHO om næringsaktive kommuner

KS og NHO om næringsaktive kommuner

KS har i samarbeid med NHO utviklet en egen modul om næringsaktive kommuner, som går inn i KS Folkevalgtprogram. Den nye modulen ble lansert 23. mars.

Ny modul i Folkevalgtprogrammet

Ny modul i Folkevalgtprogrammet

KS ønsker å sette næringsutvikling på dagsorden i kommunestyrer og fylkesting. Folkevalgtprogrammet får nå en egen modul om næringsaktive kommuner i samarbeid med NHO.

Årets vertskapskommuner for næringsutvikling

PRESSEMELDINGER

Årets vertskapskommuner for næringsutvikling

NHO og KS offentliggjorde 2. mars vinnerne i kåringen av årets vertskommune for næringsutvikling. I kategorien kommuner med mer enn 15.000 innbyggere gikk Arendal kommune av med seieren. I kategorien under 15.000 innbyggere vant Rauma kommune.

Kjennetegn på vellykket næringsutvikling

Kjennetegn på vellykket næringsutvikling

Kommuner som ser næringsutvikling som en del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn, lykkes i større grad med kommunal næringsutvikling, viser en rapport fra Vista og Samfunnsøkonomisk analyse AS.

Næringspolitikk: Regionalisering gir høyere verdiskapning

Næringspolitikk: Regionalisering gir høyere verdiskapning

Fra flere hold har det vært påstått at regionalisering av virkemidler for næringsutvikling og næringsrettet forskning vil føre til lavere verdiskaping. Det motsatte er tilfellet, viser to nye rapporter.

Fylkeskommunene vil ha en sterkere rolle som næringspolitisk aktør

Fylkeskommunene vil ha en sterkere rolle som næringspolitisk aktør

Nærings- og fiskeridepartementet mottok fredag en rapport om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet. KS mener rapporten burde vært mer offensiv for å bidra til økt verdiskaping i hele landet.

Les flere saker om næringsutvikling

Seks kommuner nominert til årets vertskommune for næringsutvikling

Seks kommuner nominert til årets vertskommune for næringsutvikling

NHO og KS har nominert til sammen seks kommuner i to kategorier i kåringen av årets vertskommune for næringsutvikling. Offentliggjøring av vinnerne skjer under Kommunalpolitisk Toppmøte 2. mars.

KS' innspill til tiltakspakken for næringslivet

KS' innspill til tiltakspakken for næringslivet

KS har gitt innspill til Finanskomitéen som behandler tiltak som skal kompensere bedrifter og husholdninger i en periode med strenge smitteverntiltak. I proposisjonen ligger også tiltak som skal bidra til å få Norge ut av krisen.

Kommunene vil følge opp

PRESSEMELDINGER

Kommunene vil følge opp

- Kommunene er klare til å støtte lokalt næringsliv som er rammet ekstra hardt av koronapandemien. Det har store konsekvenser lokalt dersom virksomhetene må legge ned som følge av pandemien, sier Bjørn Arild Gram.

Hvem er årets vertskommune?

KS og NHO vil sammen overrekke prisen «Gode vertskapskommuner for næringslivet» under Kommunalpolitisk Toppmøte 2. mars 2021. Fristen for å nominere er 27. januar.

Tiltak for næringslivet og det grønne skiftet

Tiltak for næringslivet og det grønne skiftet

KS har sendt innspill til kommunalministeren med kopi til kommunal- og forvaltningskomitéen om størrelse, innretning og fordeling på en tiltakspakke for aktivitetsdrivende tiltak og pekt på tiltak som kan underbygge det grønne skiftet.

Kompetansetiltak for folk i kriserammede næringer

Kompetansetiltak for folk i kriserammede næringer

Kompetansepakken på 190 millioner som ble lagt fram fredag 3. april har en rekke gode og målrettede tiltak. Muligheten til økt kompetanse for de som er permitterte og arbeidsledige er fremtidsrettet.

Les flere artikler