Til hovedinnhold

Næringsutvikling

Kommunene er opptatt av å skape arbeidsplasser. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er. Et godt partnerskap med kommunen kan gi næringslivet konkurransefortrinn.

Artikler

Les flere saker om næringsutvikling

Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Årets vertskapskommuner for næringslivet

KS og NHO ønsker å løfte fram de gode eksemplene der kommuner og næringsliv sammen har skapt en merverdi både for lokalsamfunnet og næringslivet. Vinnere av prisen som årets vertsskapskommuner er Sandefjord kommune og Kvitsøy kommune.

Foto: Mostphotos

Seminar: Standard for utbyggingsavtaler

Standard Norge har laget en standard for utbyggingsavtaler; «Byggblankett 8447 Utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan».  KS har utarbeidet en veileder til hjelp for bruk av blanketten.

Foto: Mostphotos

Webinar: Enovas støtteordninger for energieffektivisering i bygg

Vil du vite mer om de nye støtteordningene til Enova? Norske byggeiere skal energieffektivisere for flere milliarder kroner i årene fremover og Enova gir både økonomisk støtte og gode råd. Følg webinaret 14. februar.

Foto: KS

Nominerte til årets vertskommune for næringslivet

Seks kommuner kjemper om å bli årets næringslivskommune. For femte år på rad kårer NHO og KS Norges beste vertskommune for næringslivet. Vinnerne kåres 13. februar på Kommunalpolitisk toppmøte i Trondheim.

Foto: Mostphotos

Velkommen til webinar om energi

KS og Energidepartementet inviterer landets ordførere til et digitalt informasjonsmøte om energiutfordringer og -muligheter 2. februar. Andre folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner er også velkomne til å følge møtet.

Foto: KS

Energispørsmål til besvær i møtet med OED

Både olje- og energiminister Terje Aasland og styreleder Gunn Marit Helgesen er svært bekymret over kraftsituasjonen i Norge fremover. Dette handler ikke minst om hvordan sikre tilstrekkelig kapasitet for å dekke samfunnets behov og det grønne skiftet.

Les flere artikler

KONTAKT