Næringsutvikling

Kommunene er opptatt av å skape arbeidsplasser. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er. Et godt partnerskap med kommunen kan gi næringslivet konkurransefortrinn.

Årets vertskapskommune for næringslivet 2022

Årets vertskapskommune for næringslivet 2022

Årets vertskapskommuner ble kåret på Kommunalpolitisk Toppmøte 1. februar. Gunn Marit Helgesen fra KS og Gjermund Løyning fra NHO delte ut prisen til Rana kommune og Tysvær kommune for deres iherdige arbeid med å legge til rette for næringsutvikling.

LMD må sørge for mer ressurser til fylkeskommunene

LMD må sørge for mer ressurser til fylkeskommunene

Til tross for flere landbruksoppgaver til fylkeskommunene, har bevilgningene til dette arbeidet blitt redusert. Også midlene til regionale tiltak og kompetanseheving krymper. KS setter sin lit til at 2023-budsjettet gjenspeiler felles behov og ambisjoner.

Godt møte med næringsministeren

Godt møte med næringsministeren

Delegasjonen fra KS så fram til å møte næringsministeren. KS tok opp flere saker som trenger rask behandling av den nye regjeringen. Dette gjaldt blant annet fylkeskommunenes rammevilkår for å utøve rollen som næringspolitisk aktør og samfunnsutvikler.

Ny modul i Folkevalgtprogrammet

Ny modul i Folkevalgtprogrammet

KS ønsker å sette næringsutvikling på dagsorden i kommunestyrer og fylkesting. Folkevalgtprogrammet får nå en egen modul om næringsaktive kommuner i samarbeid med NHO.

Kjennetegn på vellykket næringsutvikling

Kjennetegn på vellykket næringsutvikling

Kommuner som ser næringsutvikling som en del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn, lykkes i større grad med kommunal næringsutvikling, viser en rapport fra Vista og Samfunnsøkonomisk analyse AS.

Næringspolitikk: Regionalisering gir høyere verdiskapning

Næringspolitikk: Regionalisering gir høyere verdiskapning

Fra flere hold har det vært påstått at regionalisering av virkemidler for næringsutvikling og næringsrettet forskning vil føre til lavere verdiskaping. Det motsatte er tilfellet, viser to nye rapporter.

Les flere saker om næringsutvikling

Les flere artikler