Mer informasjon og påmelding

Lenkeblokk Icon Enovas webinar om støtteordninger for energieffektivisering

Tid: Onsdag 14. februar 2024 kl 12-14

Sted: Nationaltheateret konferansesenter, rom Nordkapp (eller digitalt)

Høsten 2023 introduserte Enova flere nye program med investeringsstøtte både for boligselskap (borettslag og sameier), yrkesbygg og energisentraler. 

I dette seminaret får du møte nøkkelpersoner i Enova som presenterer støtteordningene og erfaringer så langt, og hva som kreves ved søknader til Enova.

Seminaret retter seg spesielt mot byggeiere, leietakere av yrkesbygg og rådgivere/leverandører som skal bistå i planlegging og gjennomføring av energieffektivisering av eksisterende bygg. Del 1 av seminaret vil også ha nytte for eiere av yrkesbygg og styrer i borettslag og sameier som er i startgropa for energioppgradering.

Arrangementet sendes direkte på nett.