Sirkulærøkonomi handler om optimal utnyttelse av ressurser og KS’ veileder for sirkulærøkonomi viser til syv tiltaksområder:

  • Styring og ledelsesprosesser
  • Industri og næringsutvikling
  • Bygg
  • Areal og infrastruktur
  • Grønn transport og mobilitet
  • Matsystemer
  • Skogbaserte verdikjeder
  • Avfall, avløp og gjenvinning

Det er også utviklet en eksempelbank der du kan lese om gjennomførte prosjekter.

Nettverk for sirkulærøkonomi har digitale samlinger på Teams annenhver fredag kl. 08.30 - 09.00. Her vil vi ta for oss alle temaene som belyses i veilederen for sirkulærøkonomi.

De kommende samlingene i nettverket blir som følger:

29. september Veiviser for bærekraftige offentlige bygganskaffelser  
13. oktober Matsvinn i egen drift  
27. oktober Tilbud for å fremme lokalprodusert mat  
10. november Arealregnskap for kommuner  
24. november Kartlegging og vurdering av karbonrike naturområder  
8. desember Framtidsrettet ladestrategi og tilrettelegging for utslippsfrie kjøretøy  
22. desember Arealdataverktøy for bedre transportmodeller  

Mer informasjon om nettverket finner du ved å melde deg inn i den åpne LinkedIn-gruppen Nettverk for sirkulærøkonomi.

Lenkeblokk Icon Her finner du lenken til alle møtene i nettverket for sirkulærøkonomi