Illustrasjon: Jon Mihle, Insam

Sirkulær praksis er en arena for nettverk, samtale, tverrfaglighet, erfaringsdeling og samskaping. Konferansen skal bidra til samfunnsendring ved hjelp av erfaringsdeling og bidra til at sirkulærøkonomisk omstilling fremmer en inkluderende og demokratisk lokalsamfunnsutvikling.

Lenkeblokk Icon Program og påmelding

Tema 2024: Samarbeid for en sirkulær økonomi 

I år presenterer vi nyskapende prosjekter innen ombruk av tekstil, innovative prosjekter innen vannets kretsløp og den siste kunnskapen innen sirkulære bygg.

Sirkulær Praksis er møteplassen for deg som ledere an i omstillingen til sirkulær praksis enten du er leder, fagperson, politiker eller tillitsvalgt. 

Hvordan håndtere den kommende tekstiltsunamien

En global tekstiltsunami er varslet. Hvordan kan norske kommuner og interkomunale selskaper (IKS-er) se på nye krav til innsamling av tekstiler som en mulighet til å bidra i utviklingen av bærekraftige forretningsmodeller for ombruk av tekstiler? Vi gir deg gode eksempler på hvordan endringer i regelverket kan skape nye forretnings-muligheter, redusere klima-gassutslippene og øke ombruk og material-gjenvinningen av brukte tekstiler.

Sirkulære bygg

Erlend Seilskjær fra FutureBuilt leder oss gjennom en session med caser som presenterer de mest innovative prosjektene inne sirkulære byggeprosjekter. 

Fra avløp til kretsløp

Innen vann- og avløpsbransjen utvikles det nye former samarbeid og samhandling. Sirkulær praksis presenter prosjekter som viser vei mot en sirkulær vann-forvaltning og verdikretsløp.

Wild Card: Presirkulært Nationalteater 

Magne Magler Wiggen (MMW Arkitekter) har i en årrekke utviklet sirkulære og presirkulære konsepter. Han kommer for å snakke om deres prosjekt for presirkulært Nationalteater.