Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Les mer

Samarbeid om klimatilpasning

Samarbeid om klimatilpasning

"Kommunenettverk om klimatilpasning" har hatt den første av i alt fire samlinger med tema som klimaprofiler og kommuneplan på agendaen.

Klimatilpasning i små og mellomstore kommuner

Klimatilpasning i små og mellomstore kommuner

Vestlandsforsking har på oppdrag fra KS gjennomført en kartlegging av erfaringer fra arbeidet med klimatilpasning i små og mellomstore kommuner. Rapporten konkluderer med at det er nødvendig med en vesentlig styrking av statlige midler til lokale tiltak.

Kraftinntekter i kommunesektoren

Kraftinntekter i kommunesektoren

Kraftinntekter er en viktig kompensasjon for de ulemper det medfører å ha kraftvirksomhet i egen kommune. Inntektene betyr mye for den enkelte kommune, men beløpene er av mindre betydning for kommunesektoren sett under ett.

Ny, forbedret statistikk over klimagassutslipp i kommunene

Ny, forbedret statistikk over klimagassutslipp i kommunene

Den nye, forbedrede statistikken over klimagassutslipp i kommuner og fylker er nå klar til bruk. Statistikken er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med KS gjennom et treårig prosjekt.

13 ordførere - en endring - 30 dager

KOMMUNESPEILET

13 ordførere - en endring - 30 dager

55 ordførere har signert Osloregionens erklæring om miljø og klima. Noen av dem tar det enda lenger. Følg med på hva som skjer når 13 ordførere gjør klimaarbeidet personlig og tar det med seg hjem i 30 dager.

Frokostmøte om Arbeidslivets klimauke

Frokostmøte om Arbeidslivets klimauke

Mandag 4. februar 2019 kl 8.00-9.45 på Kulturhuset i Oslo inviterer NHO, LO, KS, Unio, YS, Virke og Akademikerne til kickoff for kampanjen Arbeidslivets klimauke. Velkommen til ledere, tillitsvalgte, ansatte og alle andre som er opptatt av klimaspørsmål.

Les flere artikler

KONTAKT