Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Fem nominerte til «Årets lokale klimatiltak»

Fem nominerte til «Årets lokale klimatiltak»

De fem toppnominerte til prisen «Årets lokale klimatiltak» i 2019 er Bærum, Longyearbyen, Oslo, Sandnes og Strand.

Arbeidsseminar om bruk av klimaprofiler og annen kunnskapsstøtte

Arbeidsseminar om bruk av klimaprofiler og annen kunnskapsstøtte

En målsetting med seminaret 30. oktober er å øke innsikten i hvordan klimaprofilene brukes lokalt og avdekke hva som trengs videre av støtte, veiledning og utvikling for mer aktiv bruk.

Hva er kortreist kvalitet?

Hvordan skal vi klare å omstille oss til en nullutslippssamfunn? Hva må kommunene starte med for å stå i front på denne reisen? KS jobber sammen med Cicero, Insam og Civitas om nettverket Kortreist kvalitet. Denne filmen viser hva fire av kommunene gjør.

Klimatilpasning i praksis

Klimatilpasning i praksis

Klimaet er i endring. Det er alvorlig. Allerede i 2030 kan vi nå 1,5 graders global oppvarming, og det vil få enorme konsekvenser - både globalt og lokalt i Norge. Hva er kommunenes utfordringer i dette, og hva kan de bidra med i klimaarbeidet?

Må analysere kommunal infrastrukturs klimarisiko

HØRING

Må analysere kommunal infrastrukturs klimarisiko

Det er beklagelig at sikring av kommunal infrastruktur ikke behandles av Klimarisikoutvalget, påpeker KS i sin høringsuttalelse om utvalgets rapport. KS forutsetter at dette ivaretas i oppfølgingen av rapporten.

Skal finne fram til gode løsninger for klimaomstilling

Skal finne fram til gode løsninger for klimaomstilling

Hvordan kan prinsippene i «Kortreist kvalitet»-rapporten for omstilling til et lavutslippssamfunn best tas i bruk? 12 kommuner og fylkeskommuner er nå med i et KS-ledet utviklingsprosjekt for å finne fram til dette.

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT