Til hovedinnhold

Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Artikler

Foto: Illustrasjon

Årets lokale klimatiltak 2023

Velkommen til å delta i konkurransen om Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, KBN Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Frist for påmelding er 20. september.

Foto: Hege K. Fosse Pedersen

Klimatilpasning: - Har vi tid til å vente på flere utredninger?

Regjeringens stortingsmelding om klimatilpasning har mange gode intensjoner. Det er nå viktig at meldingen følges opp med konkrete forslag som utløser nye tiltak ute i kommunene.

Foto: Ingvald Røinås Ingebretsen, Mostphotos

Hvordan jobbe med sammenhenger som påvirker miljø og klima?

"Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk" er et inspirasjonshefte med gode råd som handler om samspillseffektene i arbeidet med fire sentrale politikkområder; utslippsreduksjon, klimatilpasning, biologisk mangfold og energiomstilling.

Klimatilpasning i praksisFoto: KS

Klimatilpasning i praksis

Klimaet er i endring. Det er alvorlig. Allerede i 2030 kan vi nå 1,5 graders global oppvarming, Det vil få enorme konsekvenser - både globalt og lokalt i Norge. Hva er kommunenes utfordringer i dette, og hva kan de bidra med i klimaarbeidet?

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøyFoto: KS

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim kommune har laget en veileder for klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen skal kunne brukes av alle – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

Utredninger om klima

Les mer

Foto: Shutterstock

Flere kommuner hardt rammet av flom og ras

En rekke kommuner i Viken og Innlandet står nå i en akutt krise etter ekstremværet Hans. - Nå er det viktig at vi stiller opp for de kommunene som er rammet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: Deloitte

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027

De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer. Forventningene ligger også til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.

Foto: Hege K. Fosse Pedersen

Klimatilpasning: - Har vi tid til å vente på flere utredninger?

Regjeringens stortingsmelding om klimatilpasning har mange gode intensjoner. Det er nå viktig at meldingen følges opp med konkrete forslag som utløser nye tiltak ute i kommunene.

Foto: Kjetil Bjørklund, KS

Ny veileder i sirkulærøkonomi for kommunesektoren

KS arbeider aktivt for å legge til rette for at kommunene tar en aktiv rolle i omstillingen til sirkulærøkonomi. KS lanserte en ny veileder i sirkulærøkonomi under konferansen Grønn Praksis i Kristiansand.

Foto: KS

Engasjerende debatt om lokalt selvstyre, klima og natur

Hvordan kan vi bevare lokalt selvstyre i arealforvaltningen og samtidig styrke klima og naturhensyn i beslutningene? KS tok debatten på landsstyremøtet 26. mai.

Foto: Mostphotos

Velkommen til GrønnPraksis 23

GrønnPraksis er en nasjonal arena som løfter frem eksempler på hvordan bærekraftig omstilling gjøres i praksis. Konferansen i Kristiansand 6.-7. juni skal bidra til samfunnsendring ved hjelp av erfaringsdeling og utvikling av gode tiltak og idéer.

Les flere artikler

KONTAKT