Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Klimapodkast: Sett tydelige mål og få med folket

Klimapodkast: Sett tydelige mål og få med folket

Skal kommunene lykkes i klimaarbeidet, må de sørge for å få med seg innbyggerne, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Vinn prisen for årets lokale klimatiltak 2022

Vinn prisen for årets lokale klimatiltak 2022

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, KBN Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Søknadsfrist 30. september.

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Vindkraftanlegg bygd i myr, eller skogplanting på stader det opprinneleg ikkje høyrer heime, kan gi negative effektar for både klima, natur og klimatilpassing. Det gjeld sjølv om målet er å avgrense klimaendringar.

Kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunal infrastruktur

Kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunal infrastruktur

Rapporten drøfter hvordan offentlige myndigheter vurderer kostnader til gjenoppbygging av offentlig infrastruktur (vann og avløp, veier, bygninger og havneanlegg) etter værrelaterte naturskadehendelser opp mot å gjennomføre forebyggende tiltak.

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Menneskelege aktivitetar varmar opp verda. Samstundes fortrenger vårt forbruk av areal planter og dyr sine leveområde. Begge delar aukar faren for dramatiske endringar både i klima og natur. Her finn du opptak frå webinaret.

KS-podkast om klimatilpasning

KS-podkast om klimatilpasning

Klimatilpasning handler IKKE om hva som kan skje i framtida hvis vi ikke når klimamålene. Det handler om ting som alt har skjedd og som skjer i stadig raskere tempo: Mer vann, mer vær, mer råte, blant mye annet.

Klimatilpasning i praksis

Klimatilpasning i praksis

Klimaet er i endring. Det er alvorlig. Allerede i 2030 kan vi nå 1,5 graders global oppvarming, Det vil få enorme konsekvenser - både globalt og lokalt i Norge. Hva er kommunenes utfordringer i dette, og hva kan de bidra med i klimaarbeidet?

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim kommune har laget en veileder for klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen skal kunne brukes av alle – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

Utredninger om klima

Les mer

Høringssvar om endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet

HØRING

Høringssvar om endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet

Kommunesektoren er en sentral aktør i energipolitikk både på eiersiden, forbrukssiden og som planmyndighet. Mange av tiltakene som kommer gjennom endringene i direktivene, vil utspille seg i kommunene.

Høringssvar om NOU 2022:3 På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko

HØRING

Høringssvar om NOU 2022:3 På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko

KS har i sitt hovedstyre behandlet høringsuttalelse til den offentlige utredningen.

Felles brev til regjeringen  om strømstøttemodell til næringsvirksomhet

Felles brev til regjeringen om strømstøttemodell til næringsvirksomhet

Uvanlig høye strømpriser i Sør-Norge påvirker både husholdninger og private og offentlige virksomheter. KS og Samfunnsbedriftene er glade for at regjeringen nå ser på alternative støttemodeller som også inkluderer næringskunder, og sender over innspill.

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

- Vi forventer at regjeringen tar ansvar for å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, sa fylkesordførerkollegiets leder, Siv Henriette Jacobsen på Regjeringens kontaktkonferanse for fylkeskommunene.

Mobilitet 2022: Fremtidens transportløsninger

Mobilitet 2022: Fremtidens transportløsninger

Mobilitet 2022 er en konferanse for folkevalgte, næringsliv, forvaltning og andre med interesser i mobilitet og transport. Konferansen arrangeres av et fellesskap av tjue sentrale aktører på Clarion Hotel The Hub i Oslo 23.-24. mai. Vel møtt!

- Vi må lære av tidligere feil i vindkraftsaker

PRESSEMELDINGER

- Vi må lære av tidligere feil i vindkraftsaker

KS er bekymret over at NVE skal gjenoppta konsesjonsbehandling av vindkraftprosjekter uten at nødvendige lov- og forskriftsendringer er gjennomført.

Les flere artikler

KONTAKT