Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Les mer

Areal og transport viktigste klimatiltak

Areal og transport viktigste klimatiltak

- Kommunesektoren kan bidra mest til klimamålene gjennom transport- og arealtiltak, fastslo KS’ styreleder Bjørn Arild Gram i et nettmøte med statsråd Sveinung Rotevatn i KLD, statssekretær Heidi Karin Nakken i KMD og politiske ledere i kommunesektoren.

Kommuneplankonferansen 2020 er utsatt

Kommuneplankonferansen 2020 er utsatt

Forum for kommunal planlegging (FKP) har valgt å utsette den planlagte kommuneplankonferansen i Kirkenes 30.-31. mars. Dette på grunn av smittesituasjonen.

Positivt møte med regjeringen om ferjer

Positivt møte med regjeringen om ferjer

- Vi må få til det grønne skiftet, men fylkene klarer det ikke alene. Vi håper møtet mellom KS, fylkeskommunene og regjeringen mandag markerer starten på et skifte i ferjepolitikken, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Saman for betre klimatilpassing

Saman for betre klimatilpassing

- Å møte dei framtidige klimautfordringane handlar om korleis en riggar heile organisasjonen og korleis ein samhandlar på tvers av tenesteeiningane. Dette var hovudbodskapen til beredskapsleiar Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune.

Sammen for fergene

PRESSEMELDINGER

Sammen for fergene

Møre og Romsdal, Vestland, Troms og Finnmark, samt Nordland fylkeskommune går sammen med KS og inviterer regjeringen til samarbeid om en bedre finansiering av fergetilbudet i kyst-Norge.

Arbeidslivets klimauke: Mer enn en kampanje

Arbeidslivets klimauke: Mer enn en kampanje

Denne uken har partene i arbeidslivet samlet seg om tiltak som kan få ned klimautslipp i offentlige og private virksomheter. Bærekraftig omstilling krever at arbeidsgivere og arbeidstakere jobber sammen mot felles ambisjoner og mål.

Les flere artikler

KONTAKT