Til hovedinnhold

Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Artikler

Les mer

Foto: Naturvernforbundet Hordaland, Flickr

HØRING

Høringssvar om Naturrisikoutvalgets forslag

I høringssvaret peker KS blant annet på behovet for bedre plandata og statlig bistand for å styrke kompetanse og kapasitet i kommunesektoren.

Foto: Kevin Dahlman, ZERO

Årets lokale klimatiltak 2024

Nå kan du melde deg på klimakonkurransen "Årets lokale klimatiltak". Konkurransen arrangeres av KS, Kommunalbanken (KBN) og Miljøstiftelsen ZERO. Søknadsfristen er 18. september.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringssvar om nye statlige planretningslinjer

Regjeringen har sendt to statlige planretningslinjer på høring - en om arealbruk og mobilitet samt en om klima og energi. Nye statlige planretningslinjer skal legges til grunn når kommuner lager sine egne planer for arealbruk og klima- og energiarbeid.

Foto: Mostphotos

Trenger mer ressurser for å møte klimaendringer

Kommuner jobber i større grad enn tidligere med tiltak for å møte flom, skred og styrtregn som skjer på grunn av klimaendringer. Det til tross for at kommunene mangler både penger og kompetanse til å løse klimautfordringene.

Foto: Ida Slettevoll/KS

Uttalelser fra landsstyret 24. mai

KS' landsstyre vedtok 24. mai tre uttalelser. Landsstyret er bekymret over en hardt presset kommuneøkonomi og utviklingen i kriminalitet hos barn og unge. I tillegg har kommunesektoren klare forventninger til en ny stortingsmelding om naturmangfold.

Foto: Sten Celius, KS

Spørreundersøkelse om klimatilpasning

KS ønsker mer kunnskap om arbeidet med klimatilpasning i kommunene og inviterer alle kommuner til igjen å delta i spørreundersøkelsen som gir oss viktig og oppdatert informasjon om status og behov på dette feltet. Utvidet svarfrist: 26. april.

Les flere artikler

KONTAKT