Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Les mer

Frokostmøte om Arbeidslivets klimauke

Frokostmøte om Arbeidslivets klimauke

Mandag 4. februar 2019 kl 8.00-9.45 på Kulturhuset i Oslo inviterer NHO, LO, KS, Unio, YS, Virke og Akademikerne til kickoff for kampanjen Arbeidslivets klimauke. Velkommen til ledere, tillitsvalgte, ansatte og alle andre som er opptatt av klimaspørsmål.

Variabel vurdering av kommunal klimarisiko

Variabel vurdering av kommunal klimarisiko

Kommunenes oppgave som førstelinjeforsvarere mot virkninger av et endret klima tillegges sterk vekt i Klimarisikoutvalgets rapport. – Dette er bra. Likevel er det en del mangler i drøftingen av sikring mot naturskade, sier områdedirektør Helge Eide i KS.

Klimatilpasning for fremtiden

Klimatilpasning for fremtiden

På Klimatilpasningskonferansen 2018 lanserte KS en film om Kristiansand kommunes erfaringer med storflommen i 2017. Her møter du blant andre ordfører Harald Furre som forteller om den dramatiske situasjonen som utviklet seg i den lille bygda Drangsholt.

Flora vant prisen for

Flora vant prisen for "Årets lokale klimatiltak"

Flora kommunes utviklingsprosjekt for en hydrogendrevet hurtigbåt er "Årets lokale klimatiltak" i 2018. På de neste plassene følger Båtsfjord med nye løsninger for fornybar kraft til fiskeflåten og Trøndelag med utvikling av utslippsfri hurtigbåt.

Forventer involvering i lavutslippstrategien

Forventer involvering i lavutslippstrategien

- Vi forventer at kommunesektoren, som er så viktig for å redusere klimautslippene, så snart som mulig blir koblet på i regjeringens arbeid med lavutslippsstrategien, sa Gunn Marit Helgesen i konsultasjonsmøtet med Klima- og miljødepartementet (KLD).

KS tok opp vindkraft, flom og skred med olje- og energiministeren

KS tok opp vindkraft, flom og skred med olje- og energiministeren

«Nasjonal ramme for vindkraft på land» må bli eit kunnskapsgrunnlag for regionale planar, ikkje endå meir statleg overstyring. Det var blant bodskapane som KS hadde med seg til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Les flere artikler

KONTAKT