Til hovedinnhold

Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Artikler

Foto: Martin Lerberg Fossum, Klima-og miljødepartementet

Møte med KLD- og KDD-statsrådene om natur og klima

KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen har møtt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og kommunal- og distriktsminister Erling Sande for å drøfte samarbeidstiltak mellom KS og staten for god naturforvaltning av arealene.

Foto: If

Kompetanseløft for styrket klimatilpasning

Da Stortinget behandlet meldingen om klimatilpasning i januar, ble det flertall for et kompetanseløft for kommunesektorens arbeid med klimatilpasning. Dette har KS jobbet for i flere år.

Foto: Mostphotos

Webinar: Enovas støtteordninger for energieffektivisering i bygg

Vil du vite mer om de nye støtteordningene til Enova? Norske byggeiere skal energieffektivisere for flere milliarder kroner i årene fremover og Enova gir både økonomisk støtte og gode råd. Følg webinaret 14. februar.

Foto: Ingvald Røinås Ingebretsen, Mostphotos

Hvordan jobbe med sammenhenger som påvirker miljø og klima?

"Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk" er et inspirasjonshefte med gode råd som handler om samspillseffektene i arbeidet med fire sentrale politikkområder; utslippsreduksjon, klimatilpasning, biologisk mangfold og energiomstilling.

Klimatilpasning i praksisFoto: KS

Klimatilpasning i praksis

Klimaet er i endring. Det er alvorlig. Allerede i 2030 kan vi nå 1,5 graders global oppvarming, Det vil få enorme konsekvenser - både globalt og lokalt i Norge. Hva er kommunenes utfordringer i dette, og hva kan de bidra med i klimaarbeidet?

Utredninger om klima

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT