Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Webinar: Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Webinar: Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Menneskelege aktivitetar varmar opp verda. Samstundes fortrenger vårt forbruk av areal planter og dyr sine leveområde. Begge delar aukar faren for dramatiske endringar både i klima og natur.

Omstilling til lavutslipp krever bredt samarbeid

Omstilling til lavutslipp krever bredt samarbeid

Kommunesektoren kan bidra mest til et lavutslippssamfunn gjennom samarbeid med staten, næringslivet og andre. Dermed må det finnes fram til virkemidler som kan forsterke et slikt samarbeid. Dette framhever KS i sitt innspill til Klimautvalget 2050.

Oslo vant Årets lokale klimatiltak

Oslo vant Årets lokale klimatiltak

Med en veileder for hvordan få til et klimabudsjett, gikk Oslo til topps i konkurransen Årets lokale klimatiltak. På de neste plassene fulgte Arendal, med tiltak for el-fritidsbåter og Trondheim med nye utslippsfrie løsninger for bygging og bruk av bygg.

KS-podkast om klimatilpasning

KS-podkast om klimatilpasning

Klimatilpasning handler IKKE om hva som kan skje i framtida hvis vi ikke når klimamålene. Det handler om ting som alt har skjedd og som skjer i stadig raskere tempo: Mer vann, mer vær, mer råte, blant mye annet.

KS tilbyr nytt nettverk om klimatilpasning i 2022-2023

KS tilbyr nytt nettverk om klimatilpasning i 2022-2023

Jobber kommunen med å styrke arbeidet med klimatilpasning? Oppdatert kunnskap, erfaringsdeling og læring er viktig for å lykkes. KS inviterer nå interesserte kommuner til nytt Kommunenettverk om klimatilpasning. Påmelding innen 01.12.21.

Naturkrisen og klimakrisen henger tett sammen

Naturkrisen og klimakrisen henger tett sammen

De to krisene forsterker hverandre. Omstilling må skje raskt, slår tre FN-rapporter fast. Hva betyr det for kommunesektoren? En ny rapport fra forskerfellesskapet Ciens mener kommuner og fylkeskommuner kan ha en nøkkelrolle.

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Vindkraftanlegg bygd i myr, eller skogplanting på stader det opprinneleg ikkje høyrer heime, kan gi negative effektar for både klima, natur og klimatilpassing. Det gjeld sjølv om målet er å avgrense klimaendringar.

Klimatilpasning i praksis

Klimatilpasning i praksis

Klimaet er i endring. Det er alvorlig. Allerede i 2030 kan vi nå 1,5 graders global oppvarming, Det vil få enorme konsekvenser - både globalt og lokalt i Norge. Hva er kommunenes utfordringer i dette, og hva kan de bidra med i klimaarbeidet?

Slik lager du et klimabudsjett

Slik lager du et klimabudsjett

Hva er et klimabudsjett? Hvordan lage et klimabudsjett? Hvordan beregne effekten av tiltak? Hvordan organisere arbeidet? Dette er noen av spørsmålene du får svar på i en ny «Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy».

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim kommune har laget en veileder for klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen skal kunne brukes av alle – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT