Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Les mer

Kraftinntekter i kommunesektoren

Kraftinntekter i kommunesektoren

Kraftinntekter er en viktig kompensasjon for de ulemper det medfører å ha kraftvirksomhet i egen kommune. Inntektene betyr mye for den enkelte kommune, men beløpene er av mindre betydning for kommunesektoren sett under ett.

Ny, forbedret statistikk over klimagassutslipp i kommunene

Ny, forbedret statistikk over klimagassutslipp i kommunene

Den nye, forbedrede statistikken over klimagassutslipp i kommuner og fylker er nå klar til bruk. Statistikken er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med KS gjennom et treårig prosjekt.

13 ordførere - en endring - 30 dager

KOMMUNESPEILET

13 ordførere - en endring - 30 dager

55 ordførere har signert Osloregionens erklæring om miljø og klima. Noen av dem tar det enda lenger. Følg med på hva som skjer når 13 ordførere gjør klimaarbeidet personlig og tar det med seg hjem i 30 dager.

Frokostmøte om Arbeidslivets klimauke

Frokostmøte om Arbeidslivets klimauke

Mandag 4. februar 2019 kl 8.00-9.45 på Kulturhuset i Oslo inviterer NHO, LO, KS, Unio, YS, Virke og Akademikerne til kickoff for kampanjen Arbeidslivets klimauke. Velkommen til ledere, tillitsvalgte, ansatte og alle andre som er opptatt av klimaspørsmål.

Variabel vurdering av kommunal klimarisiko

Variabel vurdering av kommunal klimarisiko

Kommunenes oppgave som førstelinjeforsvarere mot virkninger av et endret klima tillegges sterk vekt i Klimarisikoutvalgets rapport. – Dette er bra. Likevel er det en del mangler i drøftingen av sikring mot naturskade, sier områdedirektør Helge Eide i KS.

Klimatilpasning for fremtiden

Klimatilpasning for fremtiden

På Klimatilpasningskonferansen 2018 lanserte KS en film om Kristiansand kommunes erfaringer med storflommen i 2017. Her møter du blant andre ordfører Harald Furre som forteller om den dramatiske situasjonen som utviklet seg i den lille bygda Drangsholt.

Les flere artikler

KONTAKT