Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim kommune har laget en veileder for klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen skal kunne brukes av alle – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

Kommunene blir enda viktigere klimaaktører

Kommunene blir enda viktigere klimaaktører

- Kommunene får nå en enda mer sentral rolle i arbeidet med å nå nasjonale klimamål, fastslår KS’ styreleder Bjørn Arild Gram i en kommentar til regjeringens klimamelding som ble lagt fram 8. januar.

Krever 200 millioner mer til  flom- og skredsikring

Krever 200 millioner mer til flom- og skredsikring

Flere organisasjoner har i et felles brev til Stortingets energi- og miljøkomité oppfordret til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene ved å øke bevilgningen til forebygging av naturskader betydelig.

Klimasats nesten halvert

Klimasats nesten halvert

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til Klimasats i 2020. Dette utgjør en kraftig reduksjon fra årets bevilgning på 181 millioner kroner.

Klimakur 2030 viktig for den dagsaktuelle debatten

HØRING

Klimakur 2030 viktig for den dagsaktuelle debatten

Klimakur 2030 utgjør et viktig saksgrunnlag for den pågående debatten om hvordan innsatsen for å holde økonomien i gang også må innrettes mot mer langsiktige behov og omstilling til nye klimaløsninger, skriver KS i sitt høringssvar om Klimakur.

Klimatilpasning i praksis

Klimatilpasning i praksis

Klimaet er i endring. Det er alvorlig. Allerede i 2030 kan vi nå 1,5 graders global oppvarming, og det vil få enorme konsekvenser - både globalt og lokalt i Norge. Hva er kommunenes utfordringer i dette, og hva kan de bidra med i klimaarbeidet?

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT