Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

- Vi må lære av tidligere feil i vindkraftsaker

PRESSEMELDINGER

- Vi må lære av tidligere feil i vindkraftsaker

KS er bekymret over at NVE skal gjenoppta konsesjonsbehandling av vindkraftprosjekter uten at nødvendige lov- og forskriftsendringer er gjennomført.

KS' undersøkelse om klimatilpasning 2021

KS' undersøkelse om klimatilpasning 2021

Klimaet er i endring og kommunene oppfatter VANN i alle slags varianter som den største utfordringen i arbeidet med å tilpasse seg klimaendringene. Kommunene viser til at det mangler både folk og penger for å gjøre jobben.

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Menneskelege aktivitetar varmar opp verda. Samstundes fortrenger vårt forbruk av areal planter og dyr sine leveområde. Begge delar aukar faren for dramatiske endringar både i klima og natur. Her finn du opptak frå webinaret.

Omstilling til lavutslipp krever bredt samarbeid

Omstilling til lavutslipp krever bredt samarbeid

Kommunesektoren kan bidra mest til et lavutslippssamfunn gjennom samarbeid med staten, næringslivet og andre. Dermed må det finnes fram til virkemidler som kan forsterke et slikt samarbeid. Dette framhever KS i sitt innspill til Klimautvalget 2050.

KS-podkast om klimatilpasning

KS-podkast om klimatilpasning

Klimatilpasning handler IKKE om hva som kan skje i framtida hvis vi ikke når klimamålene. Det handler om ting som alt har skjedd og som skjer i stadig raskere tempo: Mer vann, mer vær, mer råte, blant mye annet.

KS tilbyr nytt nettverk om klimatilpasning i 2022-2023

KS tilbyr nytt nettverk om klimatilpasning i 2022-2023

Jobber kommunen med å styrke arbeidet med klimatilpasning? Oppdatert kunnskap, erfaringsdeling og læring er viktig for å lykkes. KS inviterer nå interesserte kommuner til nytt Kommunenettverk om klimatilpasning. Påmelding innen 01.12.21.

Klimatilpasning i praksis

Klimatilpasning i praksis

Klimaet er i endring. Det er alvorlig. Allerede i 2030 kan vi nå 1,5 graders global oppvarming, Det vil få enorme konsekvenser - både globalt og lokalt i Norge. Hva er kommunenes utfordringer i dette, og hva kan de bidra med i klimaarbeidet?

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim kommune har laget en veileder for klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen skal kunne brukes av alle – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

Utredninger om klima

Les mer

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

Fylkeskommunene ga innspill til regjeringen

- Vi forventer at regjeringen tar ansvar for å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, sa fylkesordførerkollegiets leder, Siv Henriette Jacobsen på Regjeringens kontaktkonferanse for fylkeskommunene.

Mobilitet 2022: Fremtidens transportløsninger

Mobilitet 2022: Fremtidens transportløsninger

Mobilitet 2022 er en konferanse for folkevalgte, næringsliv, forvaltning og andre med interesser i mobilitet og transport. Konferansen arrangeres av et fellesskap av tjue sentrale aktører på Clarion Hotel The Hub i Oslo 23.-24. mai. Vel møtt!

Webinar om sirkulær økonomi

Webinar om sirkulær økonomi

1. april satte KS søkelyset på kommunesektorens arbeid med sirkulær økonomi. Det er få utdanningsprogrammer og forskningsprosjekter som er relevante for utvikling av avfallshåndtering. Om kompetansen kommer på plass, vil utviklingen skyte fart.

Gjerdrum-rapporten gir viktig dokumentasjon

PRESSEMELDINGER

Gjerdrum-rapporten gir viktig dokumentasjon

- Vår foreløpige gjennomgang av rapporten viser at det er stor grad av samsvar mellom utvalgets vurderinger og hva KS ser som de store utfordringene ved fare for naturskade. Det er absolutt behov for en klargjøring av ansvar og oppgavefordeling.

Lederne for arbeidslivets parter åpner klimauken

Lederne for arbeidslivets parter åpner klimauken

Den tradisjonsrike klimauken åpnes av lederne for KS, Akademikerne, LO, NHO, Spekter, Unio, Virke og YS. Frokostmøtet, som ledes av Terje Svabøe, overføres direkte på nett mandag 28. mars kl. 08.15 - 09.45.

Europeisk samarbeid er viktig

Europeisk samarbeid er viktig

Representantene fra kommuner og fylkeskommuner som møtte regjeringen til dialog om EU/EØS-saker onsdag 9. mars, var preget av alvoret i Europa. Hovedtema på møtet var Europas grønne giv.

Les flere artikler

KONTAKT