Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Naturkrisen og klimakrisen henger tett sammen

Naturkrisen og klimakrisen henger tett sammen

De to krisene forsterker hverandre. Omstilling må skje raskt, slår tre FN-rapporter fast. Hva betyr det for kommunesektoren? En ny rapport fra forskerfellesskapet Ciens mener kommuner og fylkeskommuner kan ha en nøkkelrolle.

Bli med på "Årets lokale klimatiltak"

Bli med på "Årets lokale klimatiltak"

KS, Miljøstiftelsen Zero og KBN Kommunalbanken inviterer til konkurransen «Årets lokale klimatiltak». Frist for å melde seg på er 8. oktober.

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Vindkraftanlegg bygd i myr, eller skogplanting på stader det opprinneleg ikkje høyrer heime, kan gi negative effektar for både klima, natur og klimatilpassing. Det gjeld sjølv om målet er å avgrense klimaendringar.

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Slik lager du et klimabudsjett

Slik lager du et klimabudsjett

Hva er et klimabudsjett? Hvordan lage et klimabudsjett? Hvordan beregne effekten av tiltak? Hvordan organisere arbeidet? Dette er noen av spørsmålene du får svar på i en ny «Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy».

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim kommune har laget en veileder for klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen skal kunne brukes av alle – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

Kommunene blir enda viktigere klimaaktører

Kommunene blir enda viktigere klimaaktører

- Kommunene får nå en enda mer sentral rolle i arbeidet med å nå nasjonale klimamål, fastslår KS’ styreleder Bjørn Arild Gram i en kommentar til regjeringens klimamelding som ble lagt fram 8. januar.

Krever 200 millioner mer til  flom- og skredsikring

Krever 200 millioner mer til flom- og skredsikring

Flere organisasjoner har i et felles brev til Stortingets energi- og miljøkomité oppfordret til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene ved å øke bevilgningen til forebygging av naturskader betydelig.

Les mer

Høringssvar fra KS om EUs "Fit for 55"-pakke

HØRING

Høringssvar fra KS om EUs "Fit for 55"-pakke

EUs «Fit for 55»-pakke vil utgjøre et svært viktig grunnlag for politikkutformingen også i norske kommuner og fylkeskommuner de nærmeste årene.

Spørreundersøkelse om klimatilpasning

Spørreundersøkelse om klimatilpasning

KS ønsker mer kunnskap om utviklingen i arbeidet med klimatilpasning i kommunene. Vi inviterer alle kommuner til å delta på spørreundersøkelse. Svar innen 17. september.

Kampen om sjøarealene!

Kampen om sjøarealene!

Vår styreleder Odd Helge Gangstad er representert i programkomiteen for den nasjonale konferansen om Kampen om sjøareala. Møre og Romsdal fylkeskommune står sammen med Satsforvalteren som arrangører. Meld deg gjerne på her.

Bærekraftsfredag – Data som grunnlag for bærekraftsarbeid

Bærekraftsfredag – Data som grunnlag for bærekraftsarbeid

Ny måned og ny bærekraftsfredag på trappene. Denne gangen møtes Bærekraftsnettverket for å diskutere hvordan vi bruker data som grunnlag for bærekraftsarbeid, og ikke minst hvordan vi velger gode metoder for å måle lokal status.

Kurs om klimabudsjett

Kurs om klimabudsjett

I slutten av mars arrangerte prosjektet "Veileder for klimabudsjett" et kurs om klimabudsjett. Kurset ble sendt digitalt i form av tre webinarer. Her finner du lenken til opptak fra webinarene, presentasjoner og kursoppgaver.

Arbeidslivets Klimauke handler om bærekraftig arbeidsliv

Arbeidslivets Klimauke handler om bærekraftig arbeidsliv

Mandag 25. januar startet Arbeidslivets Klimauke som er et samarbeid mellom NHO, LO, KS, Unio, Spekter, Virke og Akademikerne. Velkommen til ledere, tillitsvalgte, ansatte og alle andre som er opptatt av å skape grønne og bærekraftige arbeidsplasser.

Les flere artikler

KONTAKT