Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Kurs om klimabudsjett

Kurs om klimabudsjett

I slutten av mars arrangerte prosjektet "Veileder for klimabudsjett" et kurs om klimabudsjett. Kurset ble sendt digitalt i form av tre webinarer. Her finner du lenken til opptak fra webinarene, presentasjoner og kursoppgaver.

Slik lager du et klimabudsjett

Slik lager du et klimabudsjett

Hva er et klimabudsjett? Hvordan lage et klimabudsjett? Hvordan beregne effekten av tiltak? Hvordan organisere arbeidet? Dette er noen av spørsmålene du får svar på i en ny «Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy».

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim kommune har laget en veileder for klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen skal kunne brukes av alle – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

Kommunene blir enda viktigere klimaaktører

Kommunene blir enda viktigere klimaaktører

- Kommunene får nå en enda mer sentral rolle i arbeidet med å nå nasjonale klimamål, fastslår KS’ styreleder Bjørn Arild Gram i en kommentar til regjeringens klimamelding som ble lagt fram 8. januar.

Krever 200 millioner mer til  flom- og skredsikring

Krever 200 millioner mer til flom- og skredsikring

Flere organisasjoner har i et felles brev til Stortingets energi- og miljøkomité oppfordret til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene ved å øke bevilgningen til forebygging av naturskader betydelig.

Klimakur 2030 viktig for den dagsaktuelle debatten

HØRING

Klimakur 2030 viktig for den dagsaktuelle debatten

Klimakur 2030 utgjør et viktig saksgrunnlag for den pågående debatten om hvordan innsatsen for å holde økonomien i gang også må innrettes mot mer langsiktige behov og omstilling til nye klimaløsninger, skriver KS i sitt høringssvar om Klimakur.

Klimatilpasning i praksis

Klimatilpasning i praksis

Klimaet er i endring. Det er alvorlig. Allerede i 2030 kan vi nå 1,5 graders global oppvarming, og det vil få enorme konsekvenser - både globalt og lokalt i Norge. Hva er kommunenes utfordringer i dette, og hva kan de bidra med i klimaarbeidet?

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT