Til hovedinnhold

Klima

Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Artikler

Høyere ambisjonsnivå for klimatilpasning i kommunene

Ambisjonsnivået og viljen til å drive klimatilpasningsarbeid i kommunene har økt. Likevel er det barrierer som gjør at kommunene ikke får gjort jobben på den måten de selv mener er nødvendig. Det mangler fortsatt ressurser og statlig samordning.

KS har gitt innspill om naturavtalen

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide inviterte blant andre KS til innspillsmøte om nasjonal oppfølging av den internasjonale naturavtalen som ble inngått i Montreal.

Hvordan jobbe med sammenhenger som påvirker miljø og klima?

"Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk" er et inspirasjonshefte med gode råd som handler om samspillseffektene i arbeidet med fire sentrale politikkområder; utslippsreduksjon, klimatilpasning, biologisk mangfold og energiomstilling.

Klimatilpasning i praksis

Klimatilpasning i praksis

Klimaet er i endring. Det er alvorlig. Allerede i 2030 kan vi nå 1,5 graders global oppvarming, Det vil få enorme konsekvenser - både globalt og lokalt i Norge. Hva er kommunenes utfordringer i dette, og hva kan de bidra med i klimaarbeidet?

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Oslo, Hamar og Trondheim kommune har laget en veileder for klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen skal kunne brukes av alle – uavhengig av størrelse, ressurser og hvor langt man har kommet i arbeidet med klimabudsjett.

Utredninger om klima

Les mer

Velkommen til GrønnPraksis 23

GrønnPraksis er en nasjonal arena som løfter frem eksempler på hvordan bærekraftig omstilling gjøres i praksis. Konferansen i Kristiansand 6.-7. juni skal bidra til samfunnsendring ved hjelp av erfaringsdeling og utvikling av gode tiltak og idéer.

KS vil sikre legitimitet i vindkraftsaker

KS' hovedanliggende i komitéhøringen om vindkraft på land var å sikre folkelig og lokaldemokratisk forankret legitimitet for å stille arealer til disposisjon for vindkraftutbygging. Dette kan bare skje gjennom regulering i kommunens normale plansystem.

PRESSEMELDINGER

– Riktige prioriteringer i kompetansepolitikken

– Det er positivt at regjeringen i sin melding om kompetansebehovet framover prioriterer kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å gjennomføre det grønne skiftet, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Klimapanelet forsterker budskapet om handling - nå

FNs klimapanels nye synteserapport understreker og forsterker det allerede kjente behovet både for omfattende utslippskutt og tilpasning til et klima i endring i de kommende årene.

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Vindkraftanlegg bygd i myr, eller skogplanting på stader det opprinneleg ikkje høyrer heime, kan gi negative effektar for både klima, natur og klimatilpassing. Det gjeld sjølv om målet er å avgrense klimaendringar.

Grønne bygganskaffelser – så mye kan du spare

Webinar 7. mars: Hvordan kan offentlige byggherrer stille klimakrav når de skal rehabilitere eller bygge nytt? Hva kan byggebransjen levere? Koster det mer å bygge grønt? Hvilken gjennomføringsmodell er best egnet når man skal tenke sirkulærøkonomi?

Les flere artikler

KONTAKT