I rapporten blir KS' arbeid med klimatilpasning i en tiårsperiode gjennomgått. Den viser utfordrings- og risikobildet av pågående klimaendringer, og peker på drøftingstema for videre arbeid med tilpasning og håndtering av klimarisiko lokalt.

Lenkeblokk Icon Last ned rapporten om klimatilpasning (pdf)