I rapporten oppfordres kommunene til å finne fram tiltak hvor de både kan oppnå flere samfunnsmål samtidig og utvikle lokale kvaliteter.

- På denne måten vil behovet for å redusere klimautslipp knyttes til behovet for å utvikle det mangfold av lokale kvaliteter og fortrinn som norske kommuner har et potensial for, heter det i rapporten. Den er utarbeidet av Cicero-Senter for klimaforskning og rådgivingsselskapene Insam og Civitas.

De anbefaler at kommunene tar utgangspunkt i temaene bygg, transport og mat i dette arbeidet, siden dette er temaer som engasjerer de fleste, er enkle å formidle og hvor utslippene er høye.

Samtidig slår rådgiverne fast at det ikke vil være tilstrekkelig å utvikle nye lavutslippsbaner etter modell av dagens energi- og klimaplaner. Arbeidet med omstillingen må i stedet drives fram som en samarbeidsdrevet innovasjon, basert på kompetanse fra alle grupper i lokalsamfunnet.

- Det er avgjørende at kommuner og fylkeskommuner bruker og utvikler sin legitimitet som demokratiske samfunnsaktører til å stimulere til betydelig flere og dyptgripende innovasjonsprosesser, framheves det i rapporten.

Kommunene anbefales også å skynde seg langsomt i omstillingsarbeidet, ved at de legger opp til lokale prosesser for å få på plass en strategisk plattform som klargjør eget ambisjonsnivå og prinsipper for omstillingen.

Rapporten omfatter for øvrig flere eksempler på omstillingstiltak og vedlegg med faktainformasjon.

Se hele rapporten her.