Skattetallene som SSB publiserte 15. mai viser at kommunene har fått inn 63,6 mrd. kroner og fylkeskommunene 12,4 mrd. kroner i skatt på inntekt og formue fram til utgangen av april i år. Kommunenes skatteinntekter har økt med 1,4 mrd. kroner eller 2,3 prosent, mens økningen for fylkeskommunene har vært 0,1 mrd. kroner eller 0,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

April er en beskjeden skattemåned for de kommunale skattekreditorene. Isolert sett er fikk kommunene inn 1,8 mrd. eller 1,4 prosent mer enn i fjor. Fylkeskommunene fikk inn 0,3 mrd. eller 0,7 prosent mer enn i april 2023. Veksten skyldes dels en liten økning i tilleggsforskudd og noe forskuddstrekk. Samtidig har innbetaling av naturressursskatten gått ned med 6 prosent, men dette skyldes stort sett strukturelle forhold i kraftselskapene og dette vil bli avregnet til høsten.

I revidert nasjonalbudsjett ble skatteanslaget for 2024 endret noe. Kommunenes anslag for året ble økt fra 220,25 til 220,4 mrd. kroner og fylkeskommunenes anslag ble nedjustert fra 43,25 til 43,1 mrd. kroner.

Tabeller med foreløpig beregning av skatteutjevningen for april (Excel for nedlasting).