Skattetallene som SSB publiserte 18. juni viser at kommunene har fått inn 104,0 mrd. kroner og fylkeskommunene 20,2 mrd. kroner i skatt på inntekt og formue fram til utgangen av mai i år. Kommunenes skatteinntekter var 4,3 mrd. kroner eller 4,3 prosent høyere enn på samme tid i fjor, mens fylkeskommunenes skatteinngang var 0,5 mrd. kroner og 2,5 prosent høyere.

Mai er en stor skattemåned for de kommunale skattekreditorene med cirka 17 prosent av den totale skatteinngangen for året. Kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter i mai 2024, var samlet sett 7,4 prosent høyere enn fjorårets skatteinngang i mai. Det er herunder en stor økning i både tilleggsforskudd og forskuddstrekk. Forskuddstrekket økte med 5,3 prosent, og det er særlig alderspensjon, bonuser og opsjoner som trekker opp veksten. Tilleggsforskudd har en økning på 25 prosent sammenlignet med mai 2024, men hvorvidt økningen skyldes økt rente på restskatter eller er en indikasjon på økte restskatter er usikkert. 

Tabeller med foreløpig beregning av skatteutjevningen for mai (Excel til nedlasting)